TÜBİTAK 4005 Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEAM Odaklı Matematik Uygulamaları Eğitimi Başvurusu

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 11. Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında Torbalı Bilim ve Sanat Merkezi çatısı altında Dr. Niymet Demirci’nin yürütücülüğünü yaptığı “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEAM Odaklı Matematik Uygulamaları Eğitimi” projesi 11-15 Kasım 2024 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesinde uygulama otelinde gerçekleştirilecektir. Projede özellikle erken dönemde özel yetenekli öğrencilerde bütüncül ve üstbilişsel düşünme becerileri kazandırılmasında önemli roller üstlenen sınıf öğretmenlerinin STEAM odaklı matematik uygulamalarıyla ders planlamaya disiplinlerarası bakarak yenilikçi yöntem ve tekniklerle eğitimsel içerik ve etkinlikler geliştirmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Bu kapsamda projenin ana ve öncelikli hedef kitlesi Bilim ve Sanat Merkezleri’nde göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri (N:24) ve destek eğitim odalarında özel yetenekli öğrencilerle çalışan sınıf öğretmenleridir (N:6). Eğitimlerde içerik ve etkinliklerin geliştirilmesinde matematiğin alt öğrenme alanları (sayılar, ölçme, geometri, veri işleme) temel alınacaktır. Alanında uzman eğitmenler tarafından STEAM odaklı matematik uygulamaları; deney, tasarım odaklı düşünme, modelleme, kodlama, dijital oyun gibi etkinlik merkezli atölye çalışmaları biçiminde tasarlanmıştır. Tüm proje süreçleri boyunca işbirlikçi ve etkinlik temelli öğrenme yöntemleri uygulanarak hedef kitlenin sosyal etkileşiminin sağlanması, takım dinamiğinin azami seviyeye çıkarılması ve öğrenme sürecinin eğlenceli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihleri: 11 Kasım 2024- 15 Kasım 2024
Eğitim Yeri: İzmir- Selçuk Uygulama Oteli

Not: Başvuru formu 15 Ağustos 2024’te kapanacaktır.

TÜBİTAK 4005 “Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitiminde STEAM Odaklı Matematik Uygulamaları Eğitimi” Başvuru Formu