TÜBİTAK 4005 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK UYGULAMALARI EĞİTMEN EĞİTİMİ 2

TÜBİTAK 4005
ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK UYGULAMALARI EĞİTMEN EĞİTİMİ

TÜBİTAK 4005 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE SORGULAMA TEMELLİ MATEMATİK UYGULAMALARI EĞİTMEN EĞİTİMİ 2

Bu proje ile özel yetenekli öğrencilerde yenilikçi uygulamalarla üst düzey düşünme becerilerine yönelik sorgulama temelli matematik uygulamaları eğitimi ile özel yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenlerin niteliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Proje Denizli ilinde yapılacak olup, 14-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Projeye BİLSEM’lerde görev yapan 24, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapmakta olan 6 (özel yetenekli öğrencilerle destek odasında çalışan) İlköğretim Matematik Öğretmenimiz davet edilecektir. Projeye kabul edilen öğretmenlerimizin konaklama ve yeme-içme giderleri TÜBİTAK tarafından proje kapsamında karşılanacak olup, ulaşım giderleri ise katılımcıların kendisi tarafından karşılanacaktır.

KATILIMCI BAŞVURU FORMU