TÜBİTAK 4005 Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ‘nın yapmış olduğu Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor – III projemiz, TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

TÜBİTAK 4005 Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor eğitim projesi toplam 10 gün sürmesi planlanan ve etkinlik sürecinde; atölye çalışmaları, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, deneysel uygulamalar, gözlem çalışmaları, hesaplamalı bilim uygulamaları, içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandıran etkinlikler, işbirlikli grup çalışmaları, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları, spor etkinlikleri gibi yöntem ve tekniklerin kullanılacağı “Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor-III” adlı projeye katılımcı olarak başvuru yapmak istiyorsanız aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Asil katılımcılar belirlendikten sonra kendilerine projeye katılacaklarına dair yazı (izin vb. için) gönderilecektir.

Projenin Amacı
(1) Öğretmenleri modelleme süreci ve süreçte yaşanabilecek olan olumsuzluklar hakkında bilgilendirmek,
(2) Modelleme sürecini yenilikçi yaklaşımlar (kil, origami, robotik ve kodlama, STEM ve drama vb.) ile bütünleştirerek fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan modelleme kazanımlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla proje gerçekleştirilecektir.

27 Ağustos – 5 Eylül 2021 arasında toplam 10 gün sürmesi planlanan etkinlik sürecinde; atölye çalışmaları, çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar, deneysel uygulamalar, gözlem çalışmaları, hesaplamalı bilim uygulamaları, içeriği sanatsal faaliyetlerle kazandıran etkinlikler, işbirlikli grup çalışmaları, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları, spor etkinlikleri gibi yöntem ve teknikler ile sürecin yürütülmesi planlanmaktadır.

Projenin Kapsamı
Soyut kavramların somutlaştırılmasında, somut kavramların ölçeklendirilmesinde ve karmaşık kavramların basite indirgenerek kavratılmasında modellerin ve modelleme süreçlerinin sıkça tercih edildiği görülmektedir. Model ve modelleme sürecinin fen bilgisi eğitimindeki öneminin de gün geçtikçe artması, bu konu alanında çalışmalar yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsam göz önünde bulundurulduğunda, (1) Öğretmenleri modelleme süreci ve süreçte yaşanabilecek olan olumsuzluklar hakkında bilgilendirmek, (2) Modelleme sürecini yenilikçi yaklaşımlar (kil, origami, robotik ve kodlama, STEM ve drama vb.) ile bütünleştirerek fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan modelleme kazanımlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla proje gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte kendi özgün modellerini oluşturan ve proje tasarlayan öğretmenler 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanarak bunları öğrencilere etkili bir şekilde aktarma konusunda daha nitelikli olacak ve Fen-Teknoloji-Mühendislik-Tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olarak eğitim-öğretim sürecini bu bağlamda düzenleyebilecek donanımlar kazanacaklardır.

Proje, 27 Ağustos – 5 Eylül 2021 tarihleri arasında on gün şeklinde, 24 fen bilgisi öğretmeni ile yürütülecektir. Öğretmenlerin seçiminde daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış olmak, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik görevini yapmak ve projenin yaygın etkisini arttırmak amacıyla farklı bölgelerde öğretmenlik görevini yerine getirmek faktörleri göz önünde bulundurulacaktır. Gruplar halinde çalışacak olan öğretmenlerin ortaya çıkardıkları orijinal modelleri sunmaları ve fikir alışverişi yapmalarının yanı sıra modellerin gerçek hayatla ilişkisi kurularak bağlamsal öğrenmelerine de katkıda bulunulacaktır. İfade edilen katkıların değerlendirilebilmesi amacıyla dereceli puanlama anahtarı (rubrik) ve yansıtıcı yazılardan faydalanılacaktır. Uygulanacak modelleme etkinlikleriyle katılımcıların model üretme yeterlilikleri kazanmaları ve fen eğitiminde yer alan kavramları modelleme yoluyla daha anlamlı yapılandırmaları ve kavram yanılgılarını terk etmeleri beklenmektedir.

Eğitim etkinliği Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü derslikleri ve laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin yürütüleceği Trabzon Üniversitesi, Fatih Kampüsü teknolojinin son ürünleriyle donatılmış laboratuvar ve dersliklere sahiptir .

Konaklama: Trabzon Akçaabat Uygulama Oteli

Başvuru
Etkinliğe Fen Bilimleri öğretmenliği görevine aktif olarak devam eden, Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan toplamda 24 kişi davet edilecektir. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Proje katılımı gönüllülük esasına dayalı olup, başvuru sayısıyla doğru orantılı olarak 24 asil 24 yedek olmak üzere toplam 48 kişilik katılımcı listeleri hazırlanacak; asıl listedeki öğretmenlerden projeye katılamama durumu olanların yerine yedek listedeki öğretmenler davet edilecektir. Listelerin oluşturulmasında ise;
Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma,
Fen eğitimi alanında gelişmek isteme,
Katılım isteğini gerekçelendirme,
Sağlık problemi olmama gibi ölçütler aranacaktır.

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI
Trabzon Üniversitesi

www.instagram.com/fen_projeleri

www.facebook.com/ogretmenleryaraticimodellertasarliyor

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin