TÜBİTAK 4005 Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor – IV

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor

TÜBİTAK 4005 “Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor IV” adlı proje Karadeniz’in İncisi Trabzon’da fen bilimleri öğretmenlerine yönelik yürütülecek olan projeye katılım sağlamak isteyen öğretmenler başvuru formunu doldurmaları önemle rica olunur.

Kimler Başvuru Yapabilir?
Fen bilimleri öğretmenlerinin seçiminde daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış olmak temel kriterine bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik görevini yapmakta olan ve projenin yaygın etkisini arttırmak amacıyla farklı bölgelerde öğretmenlik görevini yerine getirmekte olan öğretmenlerden seçilecektir. Aynı zamanda fen bilimleri öğretmenlerinin benzer bir projeye katılmaması etkinliklerin tercih edilen kitle için yeni olması yenilikçilik kapsamında önem taşıyan bir kriter olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmakta olan toplamda 24 kişi davet edilecektir. Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır. Proje katılımı gönüllülük esasına dayalı olup, başvuru sayısıyla doğru orantılı olarak 24 asil 24 yedek olmak üzere toplam 48 kişilik katılımcı listeleri hazırlanacak; asıl listedeki öğretmenlerden projeye katılamama durumu olanların yerine yedek listedeki öğretmenler davet edilecektir. Listelerin oluşturulmasında ise;

(i) Daha önce benzer türden bir eğitim projesine katılmamış olma,

(ii) Fen eğitimi alanında gelişim için gönüllü olma,

(iii) Katılım isteğini gerekçelendirme,

(iv) Sağlık problemi olmama ve

(v) COVID-19 aşı kartları gibi ölçütler aranacaktır.

Projenin Kapsamı

Soyut kavramların somutlaştırılmasında, somut kavramların ölçeklendirilmesinde ve karmaşık kavramların basite indirgenerek kavratılmasında modellerin ve modelleme süreçlerinin sıkça tercih edildiği görülmektedir. Fen bilimleri eğitiminde de soyut, somut ve karmaşık kavramların yer alması, öğretim programında kazanım boyutunda model ve modelleme olgusuna yer verilmesi ve fen bilimleri eğitimindeki öneminin gün geçtikçe artması, bu konu alanında çalışmalar yürütülmesi gerekliliğini doğurmuştur. Bu kapsam göz önünde bulundurulduğunda, (1) Öğretmenleri modelleme süreci ve süreçte yaşanabilecek olan olumsuzluklar hakkında bilgilendirmek ve (2) Modelleme sürecini yenilikçi yaklaşımlar (kil, kodlama, argümantasyon, origami, eğitsel oyun, oryantiring, STEM, saha çalışmaları ve yaratıcı drama) ile bütünleştirerek öğretmenlerin fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan modelleme kazanımlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla projenin yürütülmesi hedeflenmektedir.

Proje, 21 – 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında 24 kişilik fen bilimleri öğretmeni ile yürütülecektir. Öğretmenlerin seçiminde daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış olmak, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmenlik görevini yapmak ve projenin yaygın etkisini arttırmak amacıyla farklı bölgelerde öğretmenlik görevini yerine getirmek faktörleri göz önünde bulundurulacaktır.

Proje kapsamında, gruplar halinde çalışacak olan öğretmenlere sahip oldukları zihinsel modeller ve süreç içerisinde kazanmış oldukları deneyimlere bağlı olarak bilimsel ve yaratıcı modeller oluşturma imkânı sağlanacaktır. Öğretmenlerin ortaya çıkardıkları orijinal modelleri diğer arkadaşlarına sunmaları ve fikir alışverişi yapmalarının yanı sıra modellerin gerçek hayatla ilişkisi kurularak bağlamsal öğrenmelerine de katkıda bulunulacaktır. Bununla birlikte proje sürecinde öğretmenler modelleme sürecini yaşayarak, 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanarak bunları öğrencilere etkili bir şekilde aktarma konusunda daha nitelikli olmaları, model üretme yeterlilikleri kazanmaları ve Fen-Teknoloji-Mühendislik-Tasarım ile modelleme süreci arasındaki ilişki hakkında bilgi sahibi olarak eğitim-öğretim sürecini bu bağlamda düzenleyebilecek donanımlar kazanmaları beklenmektedir.

Proje tarihleri 21 Ağustos 2022 – 28 Ağustos 2022

Eğitim etkinliği Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü derslikleri ve laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin yürütüleceği Trabzon Üniversitesi, Fatih Kampüsü teknolojinin son ürünleriyle donatılmış laboratuvar ve dersliklere sahiptir .

Konaklama: Trabzon Akçaabat Uygulama Oteli

Proje Yürütücüsü:
Öğr. Gör. Dr. Gürhan BEBEK
Trabzon Üniversitesi

Öğretmenler Yaratıcı Modeller Tasarlıyor-IV Başvuru Formu

#tübitak #tubitak #tübitak4005 #fenbilimleriöğretmeni #trabzon #türkiye #öğretmenim #fenbilgisi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

twenty − 1 =