Ana SayfaÖğretmenlere Yönelik EtkinliklerTÜBİTAK 4005 Öğretmenimin Oyunu

TÜBİTAK 4005 Öğretmenimin Oyunu

TÜBİTAK-4005 “Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” çağrısı kapsamında 23-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde yapılacak eğitimler için siz değerli sınıf öğretmenlerini Öğretmenimin Oyunu projemize davet ediyoruz.

PROJENİN AMACI

Oyun, çocuk için yeni bir ihtiyaç olmayıp tarihsel süreç içerisinde önemi sürekli vurgulanmış ve oyunla öğretime yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. En eski süreçlerde Platon, Gazali, Comenius, Rousseu, Pastalozzi ve Froebel çocuğun oyunla büyümesi gerektiğini ve oyunun çocuk için gerekli ve içten bir kendini anlatma biçimi olduğunu ifade etmişlerdir. Günümüze yakın süreçlerde ise Montessori, Dewey, Freud, Erikson ve Piaget oyun ile zihinsel süreçler arasındaki ilişkiye dikkat çekmişlerdir.

Bu bağlamda oyunu temele alan kuramlar öne sürmüşler ve bu kuramlarda oyunun çocuk üzerinde duygusal açıdan, sosyal, dil ve bilişsel gelişimi ile yaratıcılık hususu açısından katkılarına değinmişlerdir. Ülkemizde de 2018 ilkokul fen ve matematik öğretim programlarında öğrencilerin öğretmenleri ve akranlarıyla etkili iletişim kurmaları, işbirliği içinde olmaları ve öğrenmeyi öğrenmeleri temel amaç olarak belirtilmiştir. Bu temel amaçlara ulaşmada öğretmenlerin rehber konumundan bahsedilmiş ve çocuğa uygun öğretim yöntemlerinin kullanımı işaret edilmiştir. Bu noktada hem öğretmenin hem de öğrencinin dikkatini toplama, dersi sevme ve motivasyonu sağlamada eğitsel oyunların önemi fark edilmektedir.

Bu bağlamda projemizde öncelikle yerel bağlam ele alınarak Konya ili Ereğli ilçesinde görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerine; eğitsel oyun hakkında bilimsel ve teorik bilginin yanı sıra alanında uzman kişiler tarafından ilgili sınıf kazanımlarına uygun, uygulamalı eğitimlerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda sınıf öğretmenlerinden;

1. İlkokul düzeyinde kendi dersleri kapsamında kullanabilecekleri eğitsel oyunları tasarlamaları,

2. Eğitsel oyun tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe kazanmaları böylece edindikleri bu kazanımları sınıf ortamına transfer edebilmeleri,

3. Öğrenim yaptıkları sınıfın kazanımlarına uygun eğitsel oyun tasarlayabilmeleri ve değerlendirmeleri,

4. İlkokul ders kazanımları için geliştirmiş oldukları oyunları dijital ortama aktarabilmeleri beklenmektedir.

Bu proje ile katılımcılar ilkokul düzeyinde mihver dersler olarak kabul edilen Türkçe, fen bilimleri, matematik, hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders içeriklerine uygun olarak almış oldukları eğitimler yardımıyla kendi oyun içeriklerini geliştirmiş olacaklar ve geliştirilen bu içerikler sayesinde farklı öğrenme stratejilerine sahip öğrencilerin öğrenmelerine olanak sağlanacaktır. Bu aşamada gerçek yaşamda hazırlanan oyunların web 2.0 araçları yardımıyla dijital öykülemeleri gerçekleştirilecek, bu durum her katılımcının kendi geliştirdiği oyunu anlatan bir çizgi romana da sahip olmasını sağlayacaktır.

Hedef Kitle

Bu projenin hedef kitlesini, Konya ili Ereğli ilçesinde devlet okulu veya özel okullarda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 30 kişi oluşturmaktadır.

Eğitim Tarihi ve Yeri

Projemiz kapsamında yürütülecek etkinlikler, 23-28 Ağustos 2021 tarihlerinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

https://www.ogretmeniminoyunu.tk

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.