TÜBİTAK 4005 “Öğretim Programları İle Bütünleştirilmiş Drama Temelli Düşünme Becerileri Eğitimi” projesi başvuruları başladı

TÜBİTAK 4005

Bu projenin temel amacı öğretmenlere drama yoluyla düşünme becerileri eğitimi vererek bu becerileri öğretim programları ile bütünleştirebilmelerini sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda:

Eleştirel düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

Yaratıcı düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

Problem çözme ve karar verme düşünme becerisine yönelik alanına özgü bütünleştirilmiş öğrenme ortamları tasarlama

Yansıtıcı düşünme becerisini geliştirerek kendi öğrenme-öğretme sürecini değerlendirme

Bütünleştirilmiş programın öğrencinin anlamlı öğrenmesindeki önemini fark etme

Drama yaşantısı yoluyla etkileşimli ortamların öğrenmedeki önemini kavrama

Proje kapsamında düşünme becerileri eğitimi drama yoluyla etkileşimli olarak verilecek ve öğretmenlerin kendi öğretim programlarıyla düşünme becerilerinin bütünleştirilmesi sağlanacaktır. Drama, kuramsal paylaşım ve ders tasarlama etkinliklerinin birlikte yürütülmesiyle projenin teori/uygulama dengesi gözetilmiş olacaktır. Bunun yanı sıra farklı branşlardan öğretmenlerin katılımcı olarak seçilmesi disiplinlerarası işbirliği becerisi kazanmalarını destekleyecektir.

Başvurular 30 Temmuz 2020 tarihinde saat 23:59 da sona erecektir.

TÜBİTAK 4005 “Öğretim Programları İle Bütünleştirilmiş Drama Temelli Düşünme Becerileri Eğitimi” projesi ayrıntılı bilgi ve başvuru için:

  • TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen bu projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ortaokullarında görev yapan branş öğretmenleridir.
  • Katılımcıların konaklama ve yemek giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

    Etkinlikler ve Konaklama: Denizli Öğretmenevi

Doç. Dr. Necla KÖKSAL
Proje Yürütücüsü
Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim