TÜBİTAK 4005 Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar II

TÜBİTAK 4005 Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı ve Örnek Uygulamalar II

Bu çalışma çocuk ve popüler bilim kitaplarının ilköğretim matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin sınıf, ortaokul matematik ve Türkçe öğretmenleri, ilgili alanda çalışmalar yapan akademisyenler ile bilim merkezi çalışanlarını bir araya getiren uygulama ağırlıklı bir eğitimle, katılımcıların çocuk edebiyatını matematik derslerine etkili bir şekilde entegre etme becerileri; yaratıcı düşünmeye teşvik edici öğretmen davranışları ve müfredat farklılaştırma becerileri vb. gibi becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır.

HEDEF KİTLE
Tüm ülkeyi temsil edecek şekilde olmasına özen gösterilerek devlet okullarında görev yapmakta olan sınıf, Türkçe ve ortaokul matematik öğretmenlerinden seçilen toplam 16, çocuk edebiyatı ve/ya popüler bilim ile diğer disiplinleri bir araya getirme çalışmaları yapan 3 akademisyen ile 5 bilim merkezi çalışanından oluşan toplam 24 kişilik bir grup projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Hedef kitle olarak seçilen öğretmenlerin seçiminde farklı olarak her sınıfı (1-8. sınıf düzeyinde) temsilen 2’şer öğretmen olmasına dikkat edilecektir.

Proje başvuruları 1 Nisan’da başlıyor.

23-30 Haziran 2019 / Antalya
Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ

Detaylar ve Başvuru :
http://moceko2.blogspot.com