Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4005 İlköğretim ve Lise Matematik Öğretmenleri için Cebimizdeki Dijital Eğitim

TÜBİTAK 4005 İlköğretim ve Lise Matematik Öğretmenleri için Cebimizdeki Dijital Eğitim

Projede, devlet okullarında görev yapmakta olan 15 ilköğretim ve 15 lise matematik öğretmeni olmak üzere toplam 30 katılımcı yer alacaktır. Proje eğitim etkinlikleri 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek ve 5 gün sürecektir. Proje süresince konaklama ve yemek bedelleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Merhaba, yürütücülüğünü Dr. Esra Aksoy’un yaptığı ve Prof. Dr. Serkan Narlı’nın uzman olarak yer aldığı, “Cebimizdeki Dijital Eğitim: Öğretmenlerin EMMU (Eğitsel Matematik Mobil Uygulamalar) Farkındalığının Artırılması” adlı projemiz, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Projede, devlet okullarında görev yapmakta olan 15 ilköğretim ve 15 lise matematik öğretmeni olmak üzere toplam 30 katılımcı olarak yer alacaktır. Proje eğitim etkinlikleri 28
Kasım-3 Aralık tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek ve 6 gün sürecektir. Proje süresince konaklama ve yemek bedelleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri tümüyle katılımcılara ait olacaktır.

Proje, uzman eğitmenlerin sunumları ve eğitmenler eşliğinde katılımcıların aktif olacakları etkinliklerden oluşmaktadır. Katılımcıların, tanıtılacak olan mobil uygulamalar için Android tabanlı bir telefon veya tablet getirmeleri gerekmektedir.

Özetle, bu proje kapsamında ortaokul ve lise matematik öğretmenlerimize güncel ve faydalı eğitsel matematik mobil uygulamalar tanıtılacak, onların bu uygulamaları kullanmaları ve değerlendirmeleri sağlanacak, bu uygulamaları derslerine nasıl uyarlayabileceklerine yönelik onlara örnekler sunulacak ve onlardan da mobil uygulamaları kullanmayı içeren ders planları oluşturmaları istenecektir. Bu açıdan bu projenin, öğretmenlerin;

· teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişimine destek olmayı,
· eğitimde dijitalleşmenin önemine ilişkin farkındalıklarını artırmayı,
· dijital beceri ve yetkinliklerini artırmayı,
· mobil öğrenmeye ilişkin literatürdeki araştırmalara yönelik farkındalıklarını artırmayı ve onları araştırmaya sevk etmeyi,
· eğitsel matematik mobil uygulamalara yönelik farkındalıklarını ve mobil uygulamaları öğretimlerine nasıl entegre edebileceklerine yönelik bilgilerini artırmayı
hedeflemesi bakımından önemli olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, matematik öğrenmenin daha keyifli, yapılandırmacı, kişiselleştirilmiş, işbirlikçi, gerçekçi ve sadece okulda kalmayacak şekilde kesintisiz hale gelebilmesine ve öğrencilerin dijital becerilerinin de artırılmasına katkı yapabileceği öngörülebilir.

BAŞVURU YAPACAKLARIN DİKKATİNE
Öğretmenlerin EMMU farkındalığının artırılmasının amaçlandığı bu projede, hedef kitle olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapmakta olan ortaokul ve lise matematik öğretmenleri ile çalışılması planlanmıştır. Bu bağlamda proje, sözü edilen alanlarda görev yapmakta olan; mobil öğrenme ve teknoloji destekli eğitim konularında mesleki gelişime ilgi duyan; öğrencilerine etkili ve yenilikçi öğretim uygulamalarına dayalı bir öğrenme ortamı oluşturmak isteyen ve ANDROİD TABANLI (Samsung/Xiaomi/Huawei vs.) AKILLI TELEFON veya TABLET SAHİBİ tüm gönüllü ortaokul ve lise matematik öğretmenlerine açıktır. Otel ve yemek ücretleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Ulaşım giderleri tümüyle katılımcılara ait olacaktır. Katılımcılar, proje sırasında yapılacak olan anket ve görüşmelere katılmayı taahhüt etmiş olurlar.

Projenin maddi, altyapı ve işgücü kaynakları göz önünde bulundurularak katılımcı sayısında zorunlu bir kısıtlamaya gidilmiştir. Bu kapsamda, projeye katılacak öğretmen sayısı 30 ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin seçiminde öncelikle yukarıda açıklanan kriterlere uyan başvurular değerlendirmeye alınacak ve bu adaylar arasından amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak katılımcılar belirlenecektir. Katılımcıların sahip olması öngörülen nitelikler aşağıda açıkça belirtilmiştir.

● Katılımcıların 15’i ilköğretim matematik öğretmeni, 15’i ortaöğretim matematik öğretmeni olmak üzere toplam 30 kişi belirlenecektir.

● Proje kapsamında maksimum çeşitliliğin sağlanması adına katılımcıların çalıştıkları ilin bulunduğu coğrafi bölgeler göz önünde bulundurulacak ve dengeli bir dağılımının oluşturulmasına dikkat edilecektir.

● Başvuru formunda katılımcılara projeden beklentileri sorulacak ve bu açık uçlu soruya verilen yanıtlar katılımcıların seçiminde kullanılacaktır. Projeden beklentilerin proje etkinlikleri ile örtüşme yoğunluğuna göre seçim yapılacaktır. Bu seçim proje ekibi tarafından yapılacaktır. Proje duyuruları Turgulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü rehberliğinde diğer illerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak olup, başvurular projenin Web sayfası üzerinden alınacaktır.

Yukarıdaki kriterlere uyan başvurular içinden yapılacak olan seçimin ardından asil ve yedek katılımcı listeleri, projenin Web sayfası (https://2022emmu.wixsite.com/emmu) ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacaktır. Asil katılımcılardan birinin katılamayacağını söylemesi durumunda, yedek katılımcı listesinden sırasıyla yeni bir isim asil listeye eklenecektir.

TÜBİTAK 4005 “Cebimizdeki Dijital Eğitim: Öğretmenlerin EMMU (Eğitsel Matematik Mobil Uygulamalar) Farkındalığının Artırılması” Katılımcı Başvuru Formu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.