TÜBİTAK 4005 Ideathon İstatistik Kampı

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
Ideathon İstatistik Kampı

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı’ nca desteklenmektedir. Katılımcıların eğitim, konaklama ve yemek masrafları proje bütçesinden karşılanacaktır.

Projenin amacı, sosyal bilimler alanında çalışan araştırmacılara, çalışmalarında en çok yararlandıkları nicel yöntem becerilerini yenilikçi bir eğitim metoduyla kazandırmaktır.
Hedef kitle, yeni kurulan üniversitelerdeki sosyal bilimler alanında çalışan akademisyenler
Proje sonunda hedef, akademisyenlerin bilimsel yeterliliklerini arttırma ve yayın yapabilme yeteneklerinin gelişimine katkı sunmaktır.
Proje kapsamında 8 günlük etkinlik programı planlanmıştır.
Bu eğitim programları çerçevesinde eğitimciler, programda belirtilen konularda eğitimler vereceklerdir.
Eğitim programları ile eş zamanlı olarak projenin temellendirildiği “grup çalışmaları” ve hemen ardından “senaryolaştırma” ve “ideathon” uygulamaları başlayacaktır.
Bu uygulamalar kapsamında katılımcılar gruplara ayrılacaklardır.
Her bir gruba rehberlik edecek koç eğitimciler görevlendirilecektir.
Proje kapsamında ideathon uygulaması ile yeni çalışma fikirleri üretilmeye ve geliştirilmeye çalışılacaktır. Fikirlerin bilimsel çalışma zemini oluşturmaları beklenmektedir.
Ideathon ile işbirlikli grup çalışması ortamı bir yarışma havasına çevrilecek ve geliştirilen ürünler proje bünyesinde kurulacak olan hakem komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Bu bağlamda projenin hedef kitlesine, istatistiksel veri analizi alanlarında akademik çalışma ve sosyal bilimler alanında nitelikli yayın üretme süreci deneyiminin yaşatılması için gerekli ortamın sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Sosyal ve Beşeri alanlarda çalışan ve aynı çağrı döneminde benzer temalı bir 4005 projesinde katılımcı olarak yer almamış akademisyenler.

ideathonkampi.klu.edu.tr