TÜBİTAK 4005 HOP: Hareketli Öğrenme Portfolyosu Başvuruları Devam Ediyor

TÜBİTAK 4005

“HOP: Hareketli Öğrenme Portfolyosu” isimli proje, 2019 yılında başvurulan TÜBİTAK 4005 programı tarafından desteklenmiş olup Muş Alparslan Üniversitesi Dr. Öğr. Ü. Canan Demir Yıldız yürütücülüğünde 24 Ağustos – 29 Ağustos 2020 tarihleri arasında Muş ili Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi‘nde gerçekleştirilecektir.

Projenin Amacı
Proje başlığında yer alan HOP: Hareketli Öğrenme Portfolyosu başlığının baş harflerinden oluşmaktadır. HOP kelimesi, hem hareketi simgelemektedir hem de projenin genel içeriği ile ilgili bir mesaj göndermektedir.

Oyunlar ve hareketler sınıf ortamında öğrencileri heyecanlandırmakta ve daha katılımcı olmalarını sağlamaktadır. Oyun oynamanın ve hareketli olmanın çocukların gelişiminde ve öğrenmelerinde önemli ve doğal bir rol oynadığı bilinmektedir. Dil öğretmenlerinin, çocuklara doğal hayatın bir parçası olarak dili öğretme arayışı içerisinde oldukları bilinmektedir çünkü dil öğrenmek tek başına çocukları motive eden bir araç olamamaktadır. Bu nedenle oyunların derslere katılması, çeşitli materyallerden yararlanılması ve özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte internet tabanlı dil öğrenmelerinin arttığı görülmektedir. Bu proje ile bu sürece hareketi katarak öğretimi gerçekleştirmeyi ve bu süreçte çocukların eğlenerek ve hareket ederek öğrenmelerini sağlayacak hareketli etkinlikler geliştirmek amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle
Bir kamu ya da özel kurum / kuruluşta çalışan (asil veya stajyer) öğretmenler

Bu projenin hedef kitlesini Türkiye’nin çeşitli illerinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin kamu veya özel olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapmaları çeşitliliği sağlamak açısından daha yararlı olacağı düşünülmüştür. Dolayısıyla herhangi bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapanlar projeye başvuru yapabilirler.

Projenin hedef kitlesini oluşturan öğretmenlerin seçilmesinde şu kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

Projeye katılan öğretmenlerin gönüllü olarak katılmaları esas alınacaktır.
Katılımcıların çalışıyor olmaları göz önünde bulunduruluyor olacaktır. (En az bir yıl İngilizce öğretmenliği yapmış olmak daha önce ders verme sürecinde çeşitli deneyimlerinin olması açısından temel kriter olarak belirlenecektir).
Öğretmenlerden daha önce herhangi bir TÜBİTAK Projesinde yer almamış olanlara öncelik verilecektir.
Başvuru formunun eksiksiz doldurulması göz önünde bulundurulacaktır.
Etkinliklere katılabilmek için herhangi bir sağlık problemi olup olmamasına dikkat edilecektir.
Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden 30 gönüllü katılımcı seçilecektir.

Dr. Öğr. Ü. Canan DEMİR YILDIZ
Proje Yürütücüsü

Detay ve Başvuru: