TÜBİTAK 4005 Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
AYDIN ADNAN MENDERES Ü.
SONGÜL ASLAN KARAKUL
Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur

Bu projenin amacı, sanayileşme, şehirleşme, modernleşme vb. nedenlerden ötürü doğa ve insan arasında koptuğunu düşündüğümüz bağı yeniden oluşturma çabasıdır. Temel hedefimiz, göstergebilimin özünü oluşturan ve her bireyin baktığı yerde gördüğü şeyi kendi birikimi ve duygulanımıyla anlamlandırdığını ve bu bakış acısı farklılıklarının da özel ve önemli olduğunu göstermektir. Ayrıca, disiplinler arası ortak çalışmanın önemine dikkat çekmek ve bunu en doğru kişilere anlatmak ve uygulatmaktır. Göstergebilim, insanı, onu çevreleyen inorganik, organik, sosyal, soyut ve imgelem evrenlerinin anlamlamasını, anlamını, şifreler aracılığıyla okunmasını inceleyen bir bilimdir. Doğaya yakından bakmak, oradaki dengeyi ve canlılardaki kusursuz yapı ve bu yapının işlevselliğini incelemek, disiplinler arası düşünmeyi ve ortak çalışmayı gerektirmektedir. Doğa ile bağımızın koparılmaması, yalnızca korumaya dönük olmayacak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak, yeni cihazlar ya da araç gereçler tasarlama konusunda da ilham almamızı sağlayacaktır.

Göstergebilim nedir? Neyi inceler?
Drama eşliğinde göstergelerin anlamlandırılma çabasını kullanarak tanışma
Göstergebilim ve doğa kültür ilişkisi
Alımlama estetiği

Eğitmenler

Songül ASLAN KARAKUL
Doç. Dr.

Mesut Kırmacı
Prof. Dr.

M. Evrim Demir
Ögr. Gör. Dr.

Gözde ASLAN
PhD

Umut IŞIK
Uzm. Öğretmen

İnovasyon Sanatçısı
Ögr. Gör. Dr.

V. Doğan Günay
Prof. Dr.

Ruken Akar Vural
Prof. Dr.

Sultan Baysan
Prof. Dr.

Erdoğan ASLAN
Prof. Dr.

Metin ARMAĞAN
Doç. Dr.

Özlem T. BİRCAN
Doç. Dr.

Barış SEMİZ
Doç. Dr.

Murat Kalelioğlu
Dr. Öğr. Üyesi

Gökhan Aksu
Dr. Öğr. Üyesi

Gözde Erkan
Öğr. Gör.

Erkan ATALI
Oyuncakçı Dede

Demet Yeşilbaş
Yoga Eğitmeni

Z. Hande AKATA
Arş. Gör.

Hasan Basri ÖZCAN
Öğretmen

Uğur ÇATAK
Hilal CAN

gostergebilim.com