TÜBİTAK 4005 Göçmen Çocukların Sosyal Uyumuna Yönelik Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarının Etkisini Artırmak İçin Ergoterapi Yöntemi

Dr. CANAN ÇOLAK SEYMEN
Göçmen Çocukların Sosyal Uyumuna Yönelik Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarının Etkisini Artırmak İçin Ergoterapi Yöntemi
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Göçmen Çocukların Sosyal Uyumuna Yönelik Kapsayıcı Eğitim Uygulamalarının Etkisini Artırmak İçin Ergoterapi Yöntemi projesi ile yenilikçi ve alternatif bir yöntem olan Ergoterapi yöntemini kullanarak göçmen çocukların sosyal uyumunun artırılmasına destek olmak için öğretmen yeterliklerinin artırılması amaçlanmıştır. Bu gerekçe ile projenin hedef kitlesini ilkokul öğretmenleri oluşturmaktadır. Hedef kitle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokullarda görev yapan 60 öğretmendir. Proje katılımcı sayısı belirlenirken projedeki uygulamalı eğitimlerin kazanımları temel alınmıştır. Proje etkinliklerimiz Düzköy Gençlik ve Doğa Kampında yapılacaktır.

Proje ekibinde Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümü ve Trabzon Üniversitesinde görev yapmakta olan uzman ve akademisyenler bulunmaktadır.