Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4005 Girişimci Öğretmen Eğitimi II : E-STEM

TÜBİTAK 4005 Girişimci Öğretmen Eğitimi II : E-STEM

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek bu projenin kapsamı, 30 öğretmen (12 fen bilgisi, 12 ilköğretim matematik, 3 teknoloji ve tasarım ve 3 bilişim teknolojileri öğretmeni) ile sınırlıdır. Hedef kitlenin 12’sinin Afyonkarahisar’dan (konaklamasız) ve 18’inin diğer illerden (konaklamalı) olması planlanmıştır.

STEM; “science”, “technology”, “engineering” ve “mathematics” kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Kısaca STEM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerin bir araya gelmesinden oluşan disiplinler arası bir oluşumdur. Son yıllarda ise STEM eğitimine girişimcilik becerisi de entegre edilmiş ve E-STEM (Entrepreneurship-STEM) şeklinde alanda yer bulmuştur. Bu projeyle öğretmenlerin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmeleri, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim sunmaları, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılması, dezavantajlı yerleşim yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle girişimci bireyler olarak yetişmeleri, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesi ayrıca bu proje için oluşturulacak WEB sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM etkinliklerine ulaşabilmeleri ve paylaşım yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Tarihleri: 29 Ağustos – 2 Eylül 2022

Değerli Öğretmenim,
TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Girişimci Öğretmen Eğitimi II: E-STEM” projesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Öğretmenlerin uygulamalı bir E-STEM eğitimiyle girişimciliği etkinliklere nasıl entegre edeceklerini keşfetmelerini, öğretmenlerin E-STEM konusunda bilgi ve becerilerini artırarak daha nitelikli eğitim-öğretim
sunmalarını, E-STEM etkinliklerinin yaygınlaştırılmasını, dezavantajlı yerleşim
yerlerindeki öğrencilerin de öğretmenleri sayesinde E-STEM etkinlikleriyle
girişimci bireyler olarak yetişmelerini, öğretmenlerin etkili E-STEM etkinlikleri
geliştirme konusunda yeterliliklerinin desteklenmesini ve ayrıca bu proje için
oluşturulacak Web sitesi aracılığıyla ülke genelindeki diğer paydaşların E-STEM
etkinliklerine ulaşabilmelerini ve paylaşım yapabilmelerini amaçlayan bu projenin kapsamı, 30 öğretmen (12 fen bilgisi, 12 ilköğretim matematik, 3 teknoloji ve tasarım ve 3 bilişim teknolojileri öğretmeni) ile sınırlıdır. Hedef kitlenin 12’sinin Afyonkarahisar’dan (konaklamasız) ve 18’inin diğer illerden (konaklamalı) olması hedeflenmektedir.

Dezavantajlı bölgelerden başvuran öğretmenlerin sayısının fazla olması durumunda lisansüstü öğrenim görenlere öncelik verilecektir. Lisansüstü öğrenim görenlerin uzmanlıkları STEM veya girişimcilikle doğrudan ilişkiliyse öğrenim durumları puanlamaya dâhil edilmeyecektir.
Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Bülent Aydoğdu
Proje Yürütücüsü

Girişimci Öğretmen Eğitimi II: E-STEM Proje
(Son Başvuru Tarihi ve Saati: 14 Ağustos 2022 & 23:59)

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.