TÜBİTAK 4005 Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji II

TÜBİTAK 4005 Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji II

Etkinliğin amacı;
Öncelikle, Biyoloji öğretmenlerinin Biyoteknoloji konusunda gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır. Ardından öğretmenlerimize, müfredatla ilişkili somut, işlevsel ve uygulamalı öğretim yöntemlerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu sayede Biyoteknolojideki temel konular ve kavramları öğrencilere anlaşılır, kalıcı, basit araç ve gereçlerle, aktif katılımlı ve eğlenceli bir biçimde aktarmaları hedeflenmektedir.
Etkinliğin uzun vadeli amacı ise genç neslin bu teknolojiyi ve çıktılarını doğru anlamaları, meslek seçimlerinde bilinçlendirilmeleri, dolayısıyla ülkemiz geleceğinin şekillenmesine katkı sağlanmasıdır.
Ayrıca, katılımcıların biyoteknoloji okur-yazarlık seviyesinin arttırılması ve ileri okumalarda daha sağlıklı bilgiler elde edebilecek seviyeye gelebilmeleri hedeflenmektedir. Böylece son yıllarda, çeşitli medya mecralarında sık sık ortaya çıkan Biyoteknoloji konulu haberlerin katılımcılar tarafından doğru anlaşılıp yorumlanması da sağlanmış olacaktır. Bu sayede toplumun özellikle de genç neslin abartılardan veya bilgi kirliliğinden korunmasına da katkı sağlanmış olacaktır.

Başvuru Koşulları-2019

Devlet ve özel eğitim kurumlarında Biyoloji öğretmeni olmak, yeni eğitim öğretim yaklaşımlarına açık olmak, teknolojiye ilgi duymak, ortak çalışma becerilerine ve paylaşımcı bir ruha sahip olmak katılımcılarda aranacak öncelikli kriterlerdir.

Proje Katılımcı Seçim Kriterleri:

Etkin bir eğitim ve uygulamalı öğretim için katılımcı sayısı 25 kişi olarak belirlenmiştir. Projemizde katılımcı olarak yer alacak öğretmenlerimizin seçiminde 25 kişilik kontenjan gözetilerek aşağıdaki özellikler değerlendirme kriteri olarak ele alınacaktır:

2019 yılında ikincisi düzenlenecek olan “Geleceğin Teknolojisi Biyoteknoloji” adlı TUBİTAK 4005 projesi için başvurular 06/05/2019 tarihinde başlayacaktır.

Eğitim Etkinlikleri: 23-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Edirne’de gerçekleştirilecektir.

Detay ve Başvuru : https://gtb4005.trakya.edu.tr