Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4005 Finans ve STEAM Temelli Matematik Uygulamaları Öğretimi

TÜBİTAK 4005 Finans ve STEAM Temelli Matematik Uygulamaları Öğretimi

Tübitak 4005 çağrısı kapsamında desteklenen “Finans ve STEAM Temelli Uygulamalı Matematik Öğretimi:STEFAM” isimli proje Artuklu İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin 21-27 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Katılımcıların seyahat giderleri kendileri tarafından karşılanacak olup iaşe ve konaklama ihtiyaçları proje kapsamında karşılanacaktır. Asıl listede yer alan katılımcılardan proje katkı payı kapsamında 50 TL lik ücret talep edilecek olup asıl liste yayınlandıktan sonra katkı payını 5 gün içinde yatırmamaları durumunda katılımcı olma haklarından vazgeçtikleri kabul edilecektir.

21-27 Ekim 2022 tarihleri arsında TÜBİTAK 4005 kapsamında düzenlenecek olan Finans ve Steam Temelli Matematik Uygulamaları Öğretimi projesinin eğitimleri Prof. Doç Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezinde yapılacaktır.

Eğitmenlerin konaklaması Mardin Öğretmenevinde, katılımcıların konaklaması ise Mardin Fen Lisesi ve Mardin Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonlarında olacaktır.

HEDEF KİTLE
Başvurular Google form üzerinden alınacaktır. Başvuruları değerlendirmek amacıyla 3 kişilik komisyon oluşturulacaktır. Komisyon tarafından 25 kişilik asil, 25 kişilik yedek liste olmak üzere toplamda 50 kişilik iki ayrı liste oluşturularak ilan edilecektir. Yedek listenin eğitime katılımının sağlanması sürecinde iş ve işleyişte aksama yaşanmaması adına Mardin iline bağlı ilçelerden oluşturulacaktır. Listelerin belirlenmesinde esas alınacak seçim kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

– Matematik öğretmenleri kendi arasında öncelik sıralamasına konulacaktır. Öğretmenlerimizin 1-15 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Bu kriterin belirlenmesinde Tanrıverdi ve Kılıç (2019) tarafından yapılan çalışmada meslekte hizmet süresi daha az olan öğretmenlerin, disiplinlerarası yaklaşımla ilgili olumlu görüşlere sahip olmakla birlikte disiplinlerarası yaklaşıma dayalı ders tasarımı yapmakta deneyimli öğretmenlere göre daha yetersiz kaldığı sonucu etkili olmuştur. Ayrıca katılımcının kadrolu idari görevinin bulunmaması ve aktif olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam eden öğretmenlerden seçilmesi kriterlerimizdendir. Yatılı bölge okullarında görev yapan öğretmenler, çalışılan okulun hizmet alanının 4. 5. ve 6. hizmet alanı içerisinde bulunması seçim kriterinde öncelikliler arasında yer alacaktır.

– Proje formunda fotoğraf kısmı yer almayacak, seçimlerde katılım amacı, matematik okuryazarlık seviyesi, finansal okuyazarlık seviyesi, bilgi teknolojilerini kullanma yeterliliği vb. konular dikkate alınacaktır.

– Daha önce TÜBİTAK projelerinde katılımcı olarak yer alan katılımcılar kabul edilmeyecektir.

-Başvuru formunda katılımcının katıldığı şehir, sağlıkla ilgili bazı sorular, kendisi ve bir yakınının iletişim bilgileri, mesleği, öğretmense çalıştığı okul, okulu ile ilgili bazı bilgiler talep edilecek ve bu bilgiler hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak şek

AMAÇ
Hedef kitle olarak seçtiğimiz öğretmenlerde Matematiksel Modelleme becerisini finansal okuryazarlık temelinde geliştirmektir.

Finansal okuryazarlıkla ilgili terimlerin matematiksel modellerle ilişkisinin anlaşılabilmesi için STEAM kullanılması teşvik edilecektir.

Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak.

Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak ve Bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak.

Hedef kitlemiz olan ortaöğretim matematik öğretmenlerinde matematiksel modelleme becerisini geliştirmek, günlük hayat problemlerini disiplinlerarası yaklaşımla ele alan kapsayıcı eğitim modeline dayanan ders etkinlikleri planlayabilmesi ve diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği oluşturabilmesine katkı sunmaktır.

Öğretmenlerimizin bilgisayar destekli öğretimde öz-yeterliliklerinin arttırılması ve finansal ve matematiksel terimlerin öğretiminde bu becerilerin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır.

Toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak ve Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak amaçlarımızdandır.

Yürütücü
Dr. Nazlı IRKIL

Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tübitak 4005 Katılımcı Formu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.