Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 4005 Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu

TÜBİTAK 4005 Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu

Tübitak 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen “Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu” projenin başvuruları devam etmektedir.

Ortaokullarda Görevli Fen Bilimleri Öğretmenleri projenin hedef kitlesidir.

Katılımcıların konaklama, iaşe ve şehir içi ulaşımları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Son 20 yılda Dünya’da insanlığı ilgilendiren iklim değişimi, klonlama, AIDS, silahlanma, nükleer enerji ve son olarak da COVID-19 pandemisi gibi sosyal sorunlar bilim ve teknolojiye olan ilgiyi daha da artırmakta, bu konular fen eğitiminde sosyo-bilimsel konular olarak ele alınmaktadır. Ülkemizde Sinop ve Mersin’de yapımı devam eden nükleer santraller nedeniyle gündeme sık sık gelen “nükleer” konusu da önemli bir sosyo-bilimsel konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak basın ve internet medyasında bilimsellikten uzak yapılan tartışmalar nedeniyle öğretmenler dahil toplumun bazı kesimlerinde konu ile ilgili olumsuz yargılar oluşabilmektedir. Öğretmenler üzerinde yapılan araştırmalarda Türkiye’de nükleer santral kurulmasına ilişkin olumsuz yönde görüş bildirdikleri, bu durumun nedeni irdelendiğinde ise nükleer enerji konusunda ön bilgilerinin olmadığı, alan, sınıf ve sosyo-ekonomik duruma göre farklı tutumlarının olduğu görülmektedir.

Projenin hedef kitlesi olarak ortaokul Fen Bilimleri öğretmenleri seçilmiştir. Katılımcıların en fazla %30’unu teşkil edecek şekilde, nükleer santrallerin kurulduğu Sinop ve Mersin illerinde görevli öğretmenlere öncelik verilmesi planlanmıştır. Önerilen proje nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegre bir biçimde, katılımcı merkezli, konuya yönelik ilgi ve merak uyandıra, konu ile ilgili son teknolojik yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar eşliğinde, sadece enerji alanıyla değil, tıp, endüstri ve arkeoloji alanlarındaki uygulamaları da içerecek şekilde dijital öğrenme araçları ile entegreli bir biçimde gerçekleştirilecektir. Tüm etkinlikler hedef kitlenin seviyesine uygun olarak geliştirilmiştir.

Projemizde Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığından destek alınmıştır.

Proje sonunda fen bilimleri öğretmenlerinin alacakları eğitimle nükleer bilimlerle ilgili bilimsel gerçekleri anlamaları, geri döndüklerinde kurumlarında yapacakları çalışmalarda bu bilgilerden yararlanarak başta kendi meslektaşları, öğrencileri olmak üzere toplumda oluşan ön yargının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmeleri hedeflenmektedir.

Başvurular 30.08.2022 tarihinde başlayacak olup 25.09.2022 saat 23.59’a kadar devam edecektir. Seçilen katılımcılar 03.10.2022 tarihinde proje resmi web sitesi http://nukleerbilimlerokulu.mcbu.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir. Asil olarak seçilen katılımcılar 04.10.2022 tarihi itibariyle 08.10.2022 saat 23.59’a kadar kesin kayıt yapacaklardır.

Proje Yürütücüsü
Emre UYGUR
Dr. Öğr. Üyesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.