TÜBİTAK 4005 Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları Eğitimi

TÜBİTAK 4005
Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım: Veri Görselleştirme Teknikleri ve Uygulamaları

Etkinliğe katılacak katılımcıların konaklama, etkinlik tesisinden etkinlik alanlarına ulaşımı ve iaşe giderleri TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından karşılanacaktır.

Eğitimimiz Bartın ili Ulus İlçesinde bulunan Drahna vadisinde gerçekleştirilecektir.

KONAKLAMA
Etkinlikte konaklama için Bartın Ulus Doğa Park Otel belirlenmiştir. Ulus Doğa Park Otel, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan ve Güvenli Turizm Sertifikasına sahiptir.

Etkinlik TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2022 dönemi için tek dönem olarak teklif edilmiştir. Desteklenmesi durumunda planlanan eğitime 34 katılımcı seçilecektir.

Hedef Kitle:

1-Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenler

2- Veri Bilimine Merak Duyan Farklı Bilim Dallarındaki Lisansüstü Öğrenciler

Katılımcı seçiminde ilk aşamada adaylar başvuru formu üzerinde değerlendirilecek, cep telefonlarını bilgilendirme yapılacak, sonrasında asil ve yedek katılımcı listesi ait web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında ilan edilecek yedekler sırasıyla alınacaktır. Proje başvuru formumuza kesinlikle fotoğraf bölümü konulmayacak olup, seçimlerde dış görünüşten ziyade, katılım isteği, katılım amacı, vb. konulara dikkat edilecektir. Katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

Hedef Kitle Seçim Kriterleri:

Katılımcıların farklı il ve farklı bilim dallarından oluşmasına dikkat edilecektir.

Katılımcılar arasında cinsiyet ve yaş oranının dengeli olmasına başvuru sayısı göz önünde bulundurularak dikkat edilecektir.

Katılımcıların veri görselleştirme, büyük veri, istatistik, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, hesaplamalı bilim, istatistiksel yazılım çalışmalarına istekli olmaları önemlidir.

Katılımcıların seyahat etmesine engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

Katılımcıların daha önce aynı çağrı döneminde TÜBİTAK 4005 benzer temalı bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılım amacının başvuru formunda detaylı olarak açıklanması gerekmektedir.

Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmaları ya da başvuru esnasında kayıt olmaları gerekmektedir.

Projenin amacı, veri görselleştirme tekniklerini yenilikçi öğrenme-öğretme yöntemi olarak projenin hedef kitlesi olan öğretmenlere aktarmak ve öğretmenlerin analitik ve görsel düşünme becerilerini geliştirmektir. Bu nedenle, veri görselleştirme teknikleri öğretmenlere RStudio, Python yazılımları, oyun tabanlı ve hesaplamalı bilim uygulamaları, sanat ve grup çalışmalarına dayanan etkinliklerle aktarılacaktır.

Günümüz eğitim ortamlarında öğretim içeriklerinin öğrencilere aktarılmasında birçok öğretim modeli, yöntem, teknik ve araçlardan faydalanılmaktadır. Eğitimde materyal kullanımı öğrencilerin algılama ve öğrenme süreçlerini kolaylaştırmakta, motivasyonunu arttırmakta, öğretilen konuyu canlı hale getirmekte, öğretim sürecini zenginleştirmekte ve bilginin pekiştirilerek kalıcı öğrenmelerin sağlanmasına aracılık etmektedir. Eğitimde uygun öğretim, materyal, teknik ve araç gereçlerin seçimi ve kullanımı öğretim amaçlarına ulaşmada etkili bir yöntem olduğundan materyal geliştirilmesine yönelik çalışmalar halen devam etmektedir.

Katılımcı Seçimi Sonuçlarının Duyurulması: 29 Temmuz 2022

Etkinlik Dönemi: 16-23 Agustos 2022

Proje yürütücüsü
Doç.Dr. Halil Süel
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu, Avcılık ve Yaban Hayatı Anabilim Dalı

Başvuru formu