Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

En etkin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olduğu kabul edilen müzeler son dönemde güvenlik endişesi ile giderek ağırlaştırılan yasal mevzuat, ulaşım ve güvenlik sorunları, ekonomik nedenler veya zaman darlığı nedenleriyle eğitimde yeteri kadar kullanılamamaktadır.

Klasik müze ve tarihi mekân gezilerinde yaşanabilecek zorlukların birçoğunu ortadan kaldıran ve pandemi sürecinde önemi daha da iyi anlaşılan sanal müzelerin farklı eğitim kademelerinde ve farklı derslerde sınıf içi etkinliklere nasıl entegre edilebileceği konusunda öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları konuya ilişkin yapılan çalışmalar neticesinde ortaya konulmuştur.

Sanal müzelerin eğitimde daha yaygın ve etkin kullanımı için öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmen eğitiminde görev alan akademisyenlerin bu alandaki bilgi ve becerilerinin arttırılması, sanal müze kullanımına yönelik etkinlikler geliştirilerek bunların öğretmenlerin açık erişimine sunulması, okul-müze işbirliğinin ve müzelerin eğitsel amaçlarının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Eğitimde Sanal Müze Uygulamaları başlığı ile önerdiğimiz projede sanal müze eğitimini yaratıcı drama ve oyunlaştırma gibi yenilikçi metotlarla desteklemeyi amaçladık. Bu çerçevede öğrencilerin akademik başarısının, bilişsel becerilerinin geliştirilebileceği ve kültürel duyarlılıklarının artabileceği kanaatindeyiz. Bu bağlamda öğretmenlerimizin ve geleceğin akademisyenlerinin sanal müzelerin sınıf içi etkinliklere nasıl entegre edileceği konularında bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Projenin hedef kitlesini İstanbul ili sınırları içerisindeki ilk ve ortaöğretimde görev yapan tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, görsel sanatlar ve sınıf öğretmenleri ile yine bu branşlarda İstanbul ilindeki üniversitelerde lisansüstü eğitim gören öğrenciler oluşturuyor. Proje kapsamında hedef kitleden seçilen 30 katılımcı ile eğitimde sanal müze uygulamalarına yönelik atölye çalışmaları yürüteceğiz.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerde yaratıcı drama, oyunlaştırma, (sanal) bilimsel gezi ve saha çalışması, eğitsel oyun mobil uygulama, (sanal) sergi yöntemleri kullanılacaktır. Eğitimler sonucunda katılımcılar, “eğitimde sanal müze kullanımı farkındalık”, “sanal müzeleri eğitsel açıdan değerlendirme” ve “sanal müze uygulamalarına yönelik etkinlik geliştirebilme” konularında bilgi ve beceri sahibi olacaktır.

Katılımcılar tarafından geliştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi ve eğitim faaliyetlerinin öncesi ve sonrasında uygulanacak ölçeklerin karşılaştırılması ile projenin hedeflerine ulaşma düzeyi belirlenerek, çalışma sonuçları ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

TÜBİTAK 4005 desteği ile yürütülecek eğitim programı için ilgili kriterleri taşıyan adaylar, başvurularını bu form üzerinden yapabilir, sosyal medya üzerinden eğitimde sanal müze uygulamaları konusundaki paylaşımları takip edebilirler.

 

 

 

 

 

Sibel YALI
Üç büyük medeniyete başkentlik yapmış bir şehirde doğdu. Bu şehrin eserlerinden, mekanlarından ve kültüründen beslendi. Geçmiş zaman ve şimdi paradigmasına olan merakı nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih lisans eğitimi aldı. Yüksek lisansta “Bilgi” kavramını araştırdı ve Türkiye örneği kapsamında bir tez çalışması yaptı. Bu çalışmayı eğitim alanındaki inovasyonlar takip etti. Sahada, öğretmen, akademisyen, yazar, editor ve proje yöneticisi olarak görev aldı. Halen gökkubbenin altında okumaya, yazmaya, öğrenmeye ve öğretmeye merak duymaktadır. Merak’ın (Curiosity) peşinden başladığı yolculuğa, Azim’le (Perseverance) devam etmektedir. Finlandiya merkezli yenilikçi eğitim platformu HundrED'ın Türkiye sözcüsü, akademi üyesi ve İÜ-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü doktorantıdır. En sevdiği içecek annesinin demlediği özel harman çayıdır. En sevdiği hikâye çocukları ile birlikte yaşama yazdıklarıdır.