TÜBİTAK 4005 Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları

Projenin amacı, eğitimin farklı alanlarında doktora yeterlilik süreçlerini tamamlamış olan araştırmacıların; açık kaynak kodlu bir istatistik programı olan R’yi kullanarak, büyük veri setlerinin manipüle edilmesinden istatistiksel öğrenme ve görselleştirme uygulamalarına kadar tüm süreçleri yürütebilecekleri bir eğitim içeriği sunmaktır.

R, hem fen hem de sosyal bilimlerinde yaygınlığını hızla artırmakta olan bir programlama dilidir. Bugün R ile eğitim araştırmalarında betimsel istatistiklerden ileri yapay zeka uygulamalarına kadar geniş yelpazede çözümler üretilebilmektedir.

İçinde bulunduğumuz dönem, hayatın farklı alanlarında farklı kaynaklardan sürekli olarak akan verinin depolanması ve bu veriye dayalı sürekli olarak betimsel ve anlam çıkartıcı işlemler yapılmasını bir gereklilik haline getirmektedir. Bu durum, yazılım becerileri ile istatistiksel becerilerin eş zamanlı olarak işe koşulmasını gerektirir. Ancak bir çok farklı kaynaktan sürekli toplanan verinin manipüle edilerek istatistiksel analize hazır hale getirilmesi, verinin betimlenmesine yardım edecek ileri düzey görselleştirme uygulamaları, istatistiksel öğrenme uygulamaları vb. işlemlerin her birinin, farklı araçlar ve platformlar kullanılarak yürütülmeleri sürecin etkinliğini azaltmaktadır. Öyle ki bu işlemlerin her biri için özel olarak geliştirilen yazılımları kullanmak ayrı beceriler gerektirmektedir. Ayrıca bu işlemlerin her birini gerçekleştirmek için kullanılan yazılımlar ticari amaçla geliştirildiklerinden, araştırmacılara ve bu araştırmacıların bağlı oldukları kurumlara önemli bir gider kalemi oluşturmaktadırlar. Açık kaynak kodlu bir istatistik programı olan R ile tüm bu analizler R’de tanımlı farklı paketler kullanılarak tek bir platformda yapılabilmektedir. R’de tanımlı 15000’in üzerinde paket, yapılacak her türlü uygulama için araştırmacılara geniş bir imkan sunmaktadır.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları da bu doğrultuda eğitim bilimleri alanında çalışan araştırmacılarla R temelli ileri düzey istatistik uygulamaları geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında araştırmacılara; istatistiksel programlama dili olan R’de veri analitiği işlemleri yapabilmek için gerekli temel komutları ile veri yapılarının öğretilmesinin ardından karmaşık bir biçimde depolanmış verinin analize uygun hale getirilmesi, veri tabanı uygulamaları, veri görselleştirme uygulamaları, makine öğrenmesi uygulamaları ve bu uygulamaları yine R’de tanımlı kullanıcı dostu bir web arayüzü ile sunabilemelerine yönelik bir eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Katılımcıların, eğitim alanında doktora yeterlik aşamalarını tamamlamış öğrencileden oluşması hedeflenmektedir.

Büyük veri, esasında yeni verilerin sürekli olarak eklendiği, önceden tasarlanmamış ve çoğu zaman yapılandırılmamış; hacim olarak da oldukça geniş verilerdir. Eğitim araştırmalarına konu olan uluslararası çaptaki veriler (PISA, TIMMS, vb.) göz önüne alındığında, büyük veri tanımına tam olarak uymadığı görülmektedir. Ancak, günümüzde daha da yaygınlaşan uzaktan eğitimde öğrenci hareketlerinin izlenmesiyle sürekli olarak genişleyen ve görece düzensiz veriler oluşturulmaktadır. Bu bağlamda, proje ekibi de eğitim araştırmalarının geleceğinde büyük verinin ve bu verinin çözümlenmesinin yer alacağını düşünmektedir.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Murat Doğan ŞAHİN

Araştırmacılar ve Eğitmenler

Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL

Doç. Dr. Sedat ŞEN

Doç. Dr. C. Deha DOĞAN

Doç. Dr. Sinan AYDIN

Doç. Dr. Eren Can AYBEK

Doç. Dr. Hakan ALTINPULLUK

Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil ÖZBERK

Katılımcıların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları zorunludur*:

Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında yeterlik sınavını başarıyla geçmiş doktora öğrencisi olmak
Temel istatistik dersi almış olmak
En az temel istatistik uygulaması içeren bir makale yayımlamış olmak
Son 1 yıl içerisinde TÜBİTAK 4005 kodlu projelerde katılımcı olarak destek almamış olmak
Eğitimler kapsamında kodlamaya dayalı ileri düzey istatistiksel uygulamaların gerçekleştirilmesi planlandığından, aşağıdaki özellikleri taşıyanlara 20 kişilik katılımcı grubun belirlenmesinde öncelik* verilecektir:

Çok değişkenlik istatistik, ileri istatistik, ileri nicel yöntemler vb. bir dersi almış olmak
İleri düzey istatistiksel yöntemlerin kullanıldığı bir makale yayımlamış olmak
Bilgisayar okur-yazarlığı yüksek olmak ve farklı istatistiksel yazılımları kullanma deneyimine sahip olmak
Yukarıda belirtilenlerin dışında, başvuru için gerekli bu şartların dışında, 20 kişilik katılımcı grup belirlenirken*:

Akademik not ortalamalarına dikkat edilecektir.
Katılımcıların mümkün olduğunca farklı bölge, şehir, üniversite ve ana bilim dallarından olması sağlanacaktır. Aynı ilden, üniversiteden ya da ana bilim dalından birden fazla başvuru olması durumunda, başvuranların istatistik alanındaki deneyimleri, yayınları ve akademik not ortalamalarına göre seçim yapılacaktır.
Not: Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe ücretleri TÜBİTAK proje bütçesinden karşılanacaktır. Yol giderleri için ödenecek tutar, km başına TÜBİTAK tarafından belirlenen miktar baz alınarak hesaplanır. Ödenecek bu tutar, kullanılan ulaşım aracına göre değişiklik göstermez.

* Nihai listeler bildirildiğinde, katılımcılardan beyanlarını destekleyecek resmî belgeleri proje yürütücüsüne iletmeleri gerekmektedir.

Önemli Tarihler
Son Başvuru Tarihi: 07 Aralık 2021
Katılımcıların İlan Edilmesi: 08 Aralık 2021
Uzaktan Eğitim: 17 Aralık – 18 Aralık 2021
Yüz Yüze Eğitim: 20 Aralık – 25 Aralık 2021

Başvuru linki: https://forms.gle/8pUwvXRjnHZTuA2z6

Etkinlik Yeri
Yüz yüze eğitimler, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde gerçekleştirilecektir.

Konaklama Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sosyal Tesisleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin