TÜBİTAK 4005 DOĞAYLA BAĞINI YENİDEN KUR!

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştireceğimiz Göstergebilim Işığında Latmos’ta Doğa, Kültür ve Yaşam Üçgeni: Doğayla Bağını Yeniden Kur! adlı projemizin başvuruları başlamıştır.

TÜBİTAK 4005 YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI
GÖSTERGEBİLİM IŞIĞINDA LATMOS’TA DOĞA, KÜLTÜR VE YAŞAM ÜÇGENİ:
DOĞAYLA BAĞINI YENİDEN KUR!

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu projenin amacı sanayileşme, şehirleşme, modernleşme vb. nedenlerden ötürü doğa ve insan arasında koptuğunu düşündüğümüz bağı yeniden oluşturma çabasıdır.

Temel hedefimiz, göstergebilimin özünü oluşturan ve her bireyin baktığı yerde gördüğü şeyi kendi birikimi ve duygulanımıyla anlamlandırdığını ve bu bakış acısı farklılıklarının da özel ve önemli olduğunu göstermektir.

Bu projenin amacı, sanayileşme, şehirleşme, modernleşme vb. nedenlerden ötürü doğa ve insan arasında koptuğunu düşündüğümüz bağı yeniden oluşturma çabasıdır. Temel hedefimiz, göstergebilimin özünü oluşturan ve her bireyin baktığı yerde gördüğü şeyi kendi birikimi ve duygulanımıyla anlamlandırdığını ve bu bakış acısı farklılıklarının da özel ve önemli olduğunu göstermektir. Ayrıca, disiplinler arası ortak çalışmanın önemine dikkat çekmek ve bunu en doğru kişilere anlatmak ve uygulatmaktır. Göstergebilim, insanı, onu çevreleyen inorganik, organik, sosyal, soyut ve imgelem evrenlerinin anlamlamasını, anlamını, şifreler aracılığıyla okunmasını inceleyen bir bilimdir. Doğaya yakından bakmak, oradaki dengeyi ve canlılardaki kusursuz yapı ve bu yapının işlevselliğini incelemek, disiplinler arası düşünmeyi ve ortak çalışmayı gerektirmektedir. Doğa ile bağımızın koparılmaması, yalnızca korumaya dönük olmayacak; gelişen teknolojiye ayak uydurmak, yeni cihazlar ya da araç gereçler tasarlama konusunda da ilham almamızı sağlayacaktır.
Göstergebilim nedir? Neyi inceler?

Drama eşliğinde göstergelerin anlamlandırılma çabasını kullanarak tanışma

Göstergebilim ve doğa kültür ilişkisi

Alımlama estetiği

4005 – Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı; katılımcılara kendi branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Buradan hareketle çağrı metni hedef kitlesi içerisinde bulunan öğretmen grupları, önerilen projenin hedef kitlesi olarak seçilmiştir. Hedef kitlemiz olan öğretmenlere, ülkemizde nispeten yeni olan GÖSTERGEBİLİM bilim dalı ve onun çözümleme yöntemi detaylı olarak anlatılacaktır.

Türkiye genelinden davet edilecek olan kamu okullarında çalışan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri, eğitimde kullanabilecekleri bu yöntem ile doğaya farklı bakma becerileri kazanacak, ve derslerinde bu yöntemi uygulayabileceklerdir. Mesleğe yeni başlamış, genç öğretmenler önceliğimiz olacaktır. Bunun temel nedeni, kuramsal olarak önlerinde uzunca bir eğitim ve öğretim süreci olması, dimağlarının taze oluşu ve günümüz dünyasına daha hızlı entegre olabileceklerini düşünmemizdir. Böylece bu projede deneyimledikleri öğretileri birkaç nesile aktarabileceklerdir.

Ayrıca, her ne kadar arazi çalışmalarımız çok ağır olmasa da hafif engebeli arazide yürüyebilmenin genç öğretmenler için daha kolay olacağını düşünmekteyiz. Kendisinde bu niteliklerin var olduğunu düşünen öğretmenlerimiz, sitemizde hazırlamış olduğumuz kayıt formunu doldurarak projemize başvurularını yapmış olacaklardır.

Başvurular başlamıştır!

Son Başvuru Tarihi: 16 Temmuz 2021
Katılımcıların Açıklanması: 18 Temmuz 2021
Bilgilendirme ve Kayıt: 20 Temmuz 2021

Proje Süreci
1. Dönem: 2-6 Ağustos 2021
2. Dönem: 9-13 Ağustos 2021

Doç. Dr. Songül Aslan Karakul
Yürütücü

https://www.gostergebilim.org

https://www.instagram.com/gostergebilimm/