TÜBİTAK 4005 DEĞERLERİN VE ÇEVRENİN ÇİZGİ ROMANI

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 DEĞERLERİN VE ÇEVRENİN ÇİZGİ ROMANI

Sosyal Bilgiler Öğretmenliğine Yönelik, DEĞERLERİN VE ÇEVRENİN ÇİZGİ ROMANI – 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı.

Bu projenin amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eğitici bir materyal olan çizgi romanı ve dijital çizgi roman Web 2.0 aracını tanımalarını sağlamaktır. Proje, Sosyal Bilgiler dersi kapsamında yer alan değerlerin ve çevre eğitiminin dijital çizgi romanlarla aktarılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla “Değerler Eğitimi”, “Çevre Eğitimi”, “Bir Eğitim Materyali Olarak Çizgi Roman” ve “Dijital Çizgi Roman Web 2.0 Araçları” ile ilgili etkinlikler gerçekleştirilecektir. Proje sonunda katılımcıların Sosyal Bilgiler dersi kapsamındaki değerleri ve çevre eğitimini içeren bir çizgi romanı tasarlayabilmeleri ve üretebilmeleri hedeflenmiştir.

Online: 11-12 Ağustos 2022
Yüz Yüze: 22-28 Ağustos 2022

Projenin ilk aşaması 11-12 Ağustos 2022 arasında online olarak, ikinci aşaması ise 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yüz yüze İstanbul’da 36 öğretmen ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılacak öğretmenler bu form aracılığıyla seçilecektir. İkinci aşamaya katılacak öğretmenlerin konaklama ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Not: Projeye katılım ücretsizdir.

Yürütücü
Doç. Dr. Genç Osman İLHAN
Yıldız Teknik Üniversitesi

Proje Yeri-Adresi: Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Davutpaşa Kampüsü, 34220, Esenler, İstanbul

E-posta: comics4005@gmail.com

Bu proje yer almak istermisiniz?

Şartlar: MEB’e bağlı devlet okullarında görev yapıyorsanız, TÜBİTAK destekli projemize katılabilirsiniz.

Projede yer almak için başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Not: Projenin ilk aşaması 11-12 Ağustos 2022 arasında online olarak, ikinci aşaması ise 22-28 Ağustos 2022 tarihleri arasında yüz yüze İstanbul’da 36 öğretmen ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılacak öğretmenler bu form aracılığıyla seçilecektir. İkinci aşamaya katılacak öğretmenlerin konaklama ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

TÜBİTAK 4005 – Değerlerin ve Çevrenin Çizgi Romanı Projesi Başvuru Formu