TÜBİTAK 4005 Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz- III

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005

Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz- III
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

F. FİLİZ MUMCU
MANİSA CELAL BAYAR Ü. EĞİTİM

Eğitim Fakültemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Filiz Mumcu’nun yürütücülüğünü yaptığı “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz-III” adlı projenin TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından desteklenmesine karar verilmiştir.

Projenin amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerini matematik ve fen bilimleri öğretmenleri ile bir araya getirerek öğrencilerini disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders tasarımları ortaya koymalarını sağlamaktır. Bunun için öğretmenlerin, disiplinlerarası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programına dâhil olmaları planlanmıştır.

Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile fen bilimleri ve matematik öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Hem etkinliklerin uygulanabilirliği ve verimliliği hem de proje sonuçlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar düşünülerek hedef kitle 39 öğretmen olarak belirlenmiştir.

Proje İletişim Bilgileri:
Web Sayfası: http://interteacher.org
E-posta: d.ogretmenakademisi@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/d_ogr_akademi
Facebook: https://www.facebook.com/Disiplinleraras%C4%B1-%C3%96%C4%9Fretmen-Akademisi-956983297844645/