TÜBİTAK 4005 Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz II

öğretmen eğitimi
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz II

Interteacher II Katılımcı Başvuruları Alınmaya Başlamıştır.
TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen, 119B125 numaralı “Bilişim Teknolojileri, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimini Yenilikçi Yöntemlerle Bütünleştiriyoruz II” adlı projemize katılımcı başvurularını almaya başladık.

Proje, 5 – 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında Manisa İl Merkezinde yapılacaktır. COVID-19 salgını nedeniyle tarihlerde TÜBİTAK tarafından bir değişime gidilmesi söz konusu olup, bu durum kesinleştiğinde katılımcılar bilgilendirilecektir.

Başvurular 22 Mayıs – 5 Haziran 2020 tarihleri arasında açık kalacaktır. Katılımcı başvuru sonuçları 12 Haziran 2020 tarihinde ilan edilecektir. Projeye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

1.Projenizin duyuruya çıkacağı web sitesinin adresini öğrenebilir miyim ?
Projemizin web sayfası www.interteacher.org

2. Projenize başvuruların başlama tarihini ve bitiş tarihini öğrenebilir miyim ?
Proje 05-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.

3. Katılımcıların konaklama yapacağı ve projenin gerçekleşeceği yer hakkında bilgi alabilir miyim ?
Manisa Anemon Otel’de yapılacak. Etkinlikler süresince konaklama ve iaşe giderleri proje tarafından, yol giderleri katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Projeye katılarak etkinlikleri tamamlayan öğretmenlere katılım belgesi verilecektir.

4. Projenizin hedef kitlesini ve amacını öğrenebilir miyim ?
Bu projenin amacı bilişim teknolojileri öğretmenlerini matematik ve fen bilimleri öğretmenleri ile bir araya getirerek öğrencilerini disiplinlerarası yaklaşımla gerçek yaşam problemlerine çözüm üretmeye teşvik edecek bir öğrenme ve öğretme sürecine dâhil edecek ders tasarımları ortaya koymalarını sağlamaktır. Bunun için öğretmenlerin, disiplinlerarası yaklaşımla bu üç disiplini bütünleştirebilecekleri atölyelerle desteklenen ve uygulamaya dönük etkinlikler içeren bir eğitim programına dâhil olmaları planlanmıştır. Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde ortaokullarda görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri ile fen bilimleri ve matematik öğretmenleri olarak belirlenmiştir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu

İletişim Bilgileri
Web Sayfası: www.interteacher.org
E-posta: d.ogretmenakademisi@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/d_ogr_akademi
Facebook: https://www.facebook.com/Disiplinlerarası-Öğretmen-Akademisi-956983297844645/