TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı 2016-2017

2016-2017 TÜBİTAK 4005 BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI ÇAĞRISI AÇILDI!

Elektronik Son Başvuru Tarihi 16 Ocak 2017!

Basılı Belgelerin Teslimi Son Tarihi 31 Ocak 2017!

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı, öğretmenlere; öğrencilerde ve toplumda bilime ve bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlar.

4005 destek programında yürütücü olabilmek için aşağıdaki şartlardan en az bir tanesi sağlanmalıdır:

 

i) En az doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak,

 

ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak.

 

 

UYARI:  Başvuru yapacağınız programa ilişkin güncel “Başvuru Formu”nun doldurularak elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

 

NOT: Başvurunun bilimsel değerlendirmeye alınabilmesi için, Arial 9 yazı tipinde hazırlanması ve toplamda 20 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, sisteme yüklenecek her bir dosyanın büyüklüğünün 20 MB’ı geçmemesi gerekmektedir.

 

 

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

 

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabınız yoksa http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girerek oluşturabilirsiniz.

 

Sistem üzerinden başvurunuzu tamamlayıp onay vermek için son tarih 16 Ocak 2017 saat 17:30’dur. Çevrimiçi başvurunun tamamlanmasıyla sistem tarafından oluşturulan “Elektronik Başvuru Çıktısı” alınarak ve gerekli imzalar atılarak, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne iletişim bilgilerinde yer alan adrese elden ya da kargo/posta yoluyla 31 Ocak 2017 saat 17:00’a kadar iletilmesi gerekmektedir. Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

·         4005-Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Metni

·         4005-Sıkça Sorulan Sorular

 

Proje başvuruları aşamasında kullanılacak belgeler:

·         4005-Proje Öneri Formu

·         Feragat Formu (Eğer gerekli ise) (Sadece basılı kopyada imzalı olarak sunulmalı)

·         Hizmet Belgesi (Gerekli ise) (Sadece sistemde ilgili alanda sunulmalı)

·         Yasal/Özel İzin Belgesi (Eğer gerekli ise) (Orijinali basılı kopyada, taratılmış olarak ise sistemde ilgili alanda sunulmalı)

·         Destek Mektupları (Eğer gerekli ise) (Orijinali basılı kopyada, taratılmış olarak ise sistemde ilgili alanda sunulmalı)

 

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:

·         4005-Değerlendirme Süreci

·         4005-Değerlendirme Kriterleri

 

Yönetmelik ve Esaslar:

·         Bilim ve Toplum Programlarına İlişkin Yönetmelik

·         4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Usul ve Esaslar

 

4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrı Logosu için tıklayınız.

 

İLETİŞİM: bt4005@tubitak.gov.tr

forum.tubitak.gov.tr

TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları