TÜBİTAK 4005 Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi III

TÜBİTAK 4005
TÜBİTAK 4005 Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

TÜBİTAK, 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen 25 proje arasında “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi III” başlıklı projemiz üçüncü defa desteklenmeye değer bulunmuştur.
4005 programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projenin hedef kitlesi; gönüllü olarak başvuran öğretmenler arasından ağırlıklı olmak üzere ortaokul fen bilimleri öğretmenleri, ortaokul matematik eğitimi öğretmenleri, fizik eğitimi öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenleri ile fen bilimleri eğitimi alanındaki lisansüstü öğrenciler, eğitim fakülteleri fen bilgisi alanında çalışan akademisyenler ve bilim merkezlerinde çalışan ilgili elemanlar başvuru sayılarına bağlı olarak proje ekibi tarafından orantılı bir şekilde seçimi yapılacaktır. Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden 40 gönüllü katılımcı seçilecektir. Proje için başvurular https://forms.gle/74UmedmNQMZHE1nX8 adresinden Google Form üzerinden alınacaktır. Başvuru sonuçları 20 Temmuz 2020 tarihinde  https://astronomiegitimi.com/  web adresinden yayınlanacaktır.
Saygı ve Sevgilerimle.

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
(Proje Yürütücüsü)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi SAMSUN
e-mail: kalkanh@omu.edu.tr

Öğretmen Eğitimi
Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi

20 yıllık birikimlerizin sonucunda elde edilen tecrubelerle hazırlamış olduğumuz “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi III” başlıklı projemiz, TÜBİTAK Bilim Toplum Projeleri 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında 2019/1 Çağrı Döneminde 3. defa desteklenmeye değer bulunmuştur. 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını hedeflemektedir.

Bu proje, öğretmenlerimizin eksik oldukları ve öğretmekte zorlandıkları astronomi konularının öğretimi için basit modeller geliştirerek, bunların astronomi konularının öğretiminde kullanılması üzerine kurgulanmıştır. Projeye fen bilimleri ağırlıklı olmak üzere ortaokul öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri, bilim merkezi çalışanları ve ilgili öğretim elemanlarından 40 katılımcıdan oluşacaktır. Proje 19 – 23 Agustos tarihleri arasında 5 günlük bir uygulamalı eğitim faaliyeti biçiminde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Araştırma ve Uygulama Merkezinde gerçekleştirilecektir.

“Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi III” başlıklı projeyle; öğretmenlere ve akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırılması hedeflenmiştir. Bununla birlikte, bu projenin gerçekleştirilmesindeki temel hedeflerimiz; bilimi ve bilim insanını sevdirmek, bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak, bilimsel süreç becerilerini geliştirmek, bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak, özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak, bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak, üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek, bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek, bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak olarak söyleyebiliriz.

 

4005 programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlamış olduğumuz projenin hedef kitlesi; gönüllü olarak başvuran öğretmenler arasından ağırlıklı olmak üzere ortaokul fen bilimleri öğretmenleri, ortaokul matematik eğitimi öğretmenleri, fizik eğitimi öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmenleri ile fen bilimleri eğitimi alanındaki lisansüstü öğrenciler, eğitim fakülteleri fen bilgisi alanında çalışan akademisyenler ve bilim merkezlerinde çalışan ilgili elemanlar başvuru sayılarına bağlı olarak proje ekibi tarafından orantılı bir şekilde seçimi yapılacaktır. Tüm başvurular yapıldıktan sonra yukarıda belirtilen hedef kitlelerinden  40 gönüllü katılımcı seçilecektir.  Proje için başvurular https://forms.gle/74UmedmNQMZHE1nX8 adresinden Google Form üzerinden alınacaktır.  yapılarak başvuru formu oluşturulacak ve projenin web adresinden yayınlanacaktır.

Proje ekibinin uzun yıllardan beri astronomi eğitimi alanındaki yapmış oldukları birikimleri sonucu ortaya çıkmış olan “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi III” başlıklı proje, siz katılımcıların bu alandaki temel kavramların kavrayışlarını ve öğretim yöntemlerinin geliştirmesine büyük katkı sağlamasıyla birlikte, proje süresince Samsunda güzel ve keyifli vakitler geçireceğinize inanıyoruz.

Saygı ve Sevgilerimle.

 

Prof. Dr. Hüseyin KALKAN
(Proje Yürütücüsü)  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi SAMSUN

e-mail: kalkanh@omu.edu.tr

 

Proje Tarihi: 19– 23 Ağusttos 2019

Projenin Yapılacağı Yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi

Başvuru adresi:

Not: Proje, Prof. Dr. Hüseyin KALKAN ( Proje Yürütücüsü ) ve çok sayıda araştırmacı, eğitmen ve rehberin katılımıyla gerçekleştirilecek olup, katılımcıların yol hariç diğer giderleri (Konaklama, yemek ve proje malzemeleri) proje bütçesinden karşılanacaktır.

 

 Proje Özeti

Temel bilimler eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan astronomi, M.Ö. 4000’lerden başlayarak günümüze değin “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer alarak, tarihsel süreç içinde temel bilimlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde en büyük tetikleyici nedenlerden biri olmuştur. Birçok gelişmiş ülke eğitim programlarındaki fen eğitimlerini temel astronomi konularını baz alarak öğretme yöntemine gitmektedirler.  Bu çerçevede ülkemizde de 3478 öğrencinin sordukları sorulardan yola çıkarak, onların temel bilgi düzeyleri ve en çok ilgi duydukları alanları, bu alanlar içerisinde temel bilimlerin yerinin ne olduğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında fen bilimleri %18,5 bulunmuş ve bu oranın da %51.7’si Astronomi, %22.1’i Biyoloji, %12,8’i Fizik, %8.7’si Matematik ve %4.7’si de Kimya olarak saptanmıştır.

Fen bilimleri içerisinde en çok merak edilen konu Astronomi olmasına rağmen yapılan birçok araştırma, ülkemizde astronominin temel kavramlarının, dolayısıyla da fen alanındaki temel konuların hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından öğretilmesinde ve kavranmasında büyük problemler olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu proje, öğretmenlerimizin eksik oldukları ve öğretmekte zorlandıkları astronomi konularının öğretimi için basit modeller geliştirerek, bunların astronomi konularının öğretiminde kullanılması üzerine kurgulanmıştır.

Projeye fen bilimleri ağırlıklı olmak üzere ortaokul öğretmenleri, lisansüstü öğrencileri, bilim merkezi çalışanları ve ilgili öğretim elemanları katılacaktır. Katılımcıların temel astronomi kavramlarına yönelik olarak ön bilgilerini ve proje sonrasındaki son bilgilerini ortaya koyabilmek için çalışmalar yapılacaktır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi (OMÜAM) 2003 yılında ülkemizin ilk astronomi eğitim merkezi olarak kurulmuş ve bünyesinde ayna çapı 35 cm olan bir gözlemevi, 40 kişilik 7 m çaplı bir planetaryum ve çok sayıda temel astronomi konularının uygulamalı olarak öğretilebileceği modeller bulunmaktadır. Projedeki etkinlikler, OMÜAM’da bulunan mevcut modeller ile katılımcıların temel astronomi konularının kavratılmasında yenilikçi yöntemler kullanılarak modeller geliştirilmesi ve onların uygulamaları üzerine kurgulanmıştır.

Bununla birlikte, proje kapsamında gerçekleştirilecek gözlem, oyun ve birçok etkileşimli faaliyet sayesinde, temel astronomiye karşı bir heyecan oluşturularak geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.