TÜBİTAK 4005 Algoritmik Düşünme Eğitimi

Etkinlik Temelli Algoritmik Düşünme Eğitimi

Proje Özeti

Hayatın içerisinde en küçük problemin çözümünden, en zor matematik problemlerinin çözümüne, insan ilişkilerinde başarıdan, bilimsel alanda başarıya kadar her türlü kararında insan algoritmik düşünme becerilerini kullanır. Burada bireyin aslında zihninde tasarladığı problem çözme aşamalarının tamamı birer algoritma basamağıdır. Algoritma genel olarak bir problemin çözümünde izlenmesi gereken bütün aşamaların adım adım, düzenli ve sıralı bir biçimde ifade edilmesidir. Son yıllarda eğitim kurumlarında popüler olan kodlama eğitiminin de temelinde algoritmik düşünme yatmaktadır.

Bireyin eğitim sürecinin sonunda çağın gerektirdiği teknolojik donanıma sahip olabilmesi, dijital dünyaya ayak uydurabilmesi, aynı zamanda takım arkadaşı olarak bir grupta yer alabilmesi, problem çözebilmesi, iş hayatında etkili kararlar alıp uygulayabilmesi, geleceğe dönük yenilikçi stratejiler geliştirebilmesi algoritmik düşünme becerisini gerektirmektedir. Dolayısıyla eğitimin temel hedeflerinden birisi de bireye algoritmik düşünme becerisi kazandırmak olmalıdır ve eğitim hizmetleri bu hususu göz önünde bulunduracak şekilde planlanmalıdır. Bu noktada öğretmenlerin kendi çalıştıkları yaş grubunda çocukların algoritmik düşünme becerisini destekleyebilecek etkinlikler tasarlayıp uygulama yeterliğine sahip olması önemlidir. Bu proje ile de okul öncesi öğretmenlerine ve sınıf öğretmenlerine çocuklarda algoritmik düşünme becerisini geliştirmeye yönelik oyun temelli eğitimsel etkinlik örnekleri sunulması ve bu etkinlikleri uygulama yeterliği kazandırılması hedeflenmektedir.

Araştırmada hedef kitle olarak okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin seçilmesi çocuğun hayatında yer alan ilk öğretmenleri olması ve çocuğun ilk formal eğitim kademesinin ilköğretim olmasından dolayıdır. Bu doğrultuda proje kapsamında Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan 20 okul öncesi öğretmeninin ve 20 sınıf öğretmeninin algoritmik düşünmeye ilişkin bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitimsel faaliyetler düzenlenecek, daha sonra da oyun temelli algoritmik düşünme becerilerini destekleyici uygulamalar gerçekleştirilecektir. Projeye katılan öğretmenlerin algoritmik düşünmeye ilişkin farkındalıkları artırıldığında sınıflarında daha çok algoritmik düşünme temelli eğitim uygulamalarına yer vereceği düşünülmektedir.

Tüm proje süreçleri boyunca işbirlikli öğrenme ve oyun temelli öğrenme yöntemlerinin uygulanması ile; sosyal etkileşim içinde takım dinamiğinin azami seviyeye çıkarılması, öğrenmenin eğlenceli olabileceğini, bireyin fırsat verilirse kendisi için en doğru kararı alabileceğini hedef kitleye kazandırmak amaçlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY

Proje Uzmanları

Doç. Dr. Neslihan DURMUŞOĞLU SALTALI

Prof. Dr. Özgen KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Emel BAYRAK ÖZMUTLU

Arş. Gör. Saniye Nur ERGAN

Proje Eğitmenleri

Doç. Dr. Filiz ERBAY

Ögr. Gör. Dr. Bülent KANDEMİR

Öğrt. Gonca GÜZELHAN

Öğrt. Çağatay ERGAN