TÜBİTAK 4005 Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi

Afet Eğitimi
TÜBİTAK 4005

TÜBİTAK 4005 Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET) başvuruları başladı.

Değerli Öğretmenlerimiz,

Bir kavramı veya olguyu anlama ve açıklama süreci problemlere disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı gerektirmektedir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanoğlunun gündeminde olan doğal afetler; açıklama, mücadele ve önlem alma bakımından disiplinlerarası işbirliği gerektiren konuların başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi afet, afet eğitimi ve disiplinlerarası kavramlarının önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların önemini arttırmıştır. Bu bağlamda hazırladığımız “Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET)” isimli proje önerisinin, TÜBİTAK tarafından 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında (2019/1 çağrı döneminde) desteklenmesine karar verilmiştir.

Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenlerinin ortak teması olan afet ve afet eğitimine yönelik disiplinlerarası anlayış ile hazırlanan projemizin katılımcıları da Sınıf, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri öğretmenleri olacaktır. Projenin etkinlik dönemini 30 Ağustos-5 Eylül 2020 tarihleri arasında Trabzon ilinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. COVID-19 salgını nedeniyle proje etkinlik tarihlerinde TÜBİTAK tarafından bir değişikliğe gidilirse katılımcılar yeniden bilgilendirilecektir.

Biz DAFET yolculuğuna, disiplinlerarası bir konu olan ve her geçen gün farklı çeşitleri ile yüzleşerek beraber yaşamak zorunda olduğumuz doğal afetleri; doğru anlayabilmek ve doğru aktarabilmek için işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz gerçeği ile yola çıktık. Bu işbirliğinin gereği ve göstergesi olarak farklı disiplinlerden, alanlarında etkin ve yetkin 25 kişilik bir proje ekibi oluşturduk. Aramızda mühendislik, coğrafya, tarih, fizik, kimya, biyoloji, matematik, müzik, görsel sanatlar, bilgisayar ve öğretim teknolojileri gibi birçok disiplinden temsil sağlayacak alan ve alan eğitimcisi bulunmaktadır.

Bu sürecin, farklı disiplinlerin nasıl bir araya getirilebileceği konusunda bilgi ve deneyimleri arttıracağı ve doğal afet okuryazarlığını geliştireceğini öngörmekteyiz. Başka bir ifade ile disiplinlerarası işbirliğinden doğan gücün, öğretmenlerin disiplinlerarası öğretim algısını afet eğitimi teması üzerinden geliştireceğini düşünmekteyiz.

Gönlümüz her istekli öğretmenimizle buluşmayı arzu etse de 36 öğretmenimizle sınırlı bir kontenjan belirledik. Bu 36 öğretmenin ilgi ve motivasyonunun yüksek olmasını, daha önce böyle bir eğitime katılmamış olmasını ve edinilen kazanımları yaygınlaştırabilme potansiyellerinin yüksek olmasını beklemekteyiz.

Sizlerle yedi gün boyunca arazi incelemeleri, orientring, bilgisayar destekli ortamlar gibi pek çok farklı açık ve kapalı alanda bir arada çalışacağız. Her birimiz birer “DAFET Gönüllüsü” olacağız. Farklı, yeni, siz merkezli, etkileşimli birçok yöntem ve teknikle tanışacağız ve yedi günlük yolculuğumuzun son durağında hep birlikte DAFET Müzesi’nin açılışını gerçekleştireceğiz.

DAFET ekibi olarak “Afet Eğitiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Disiplinlerarası Afet Eğitimi (DAFET)” isimli projede;

“Afet” kavramının barındırdığı risk ve tedirginliği “Disiplinlerarası” kavramının verdiği işbirliği ve güvenle buluşturmaya çalışacağız.

Bu buluşmada doğal afetleri nasıl anlamamız, anlamlandırmamız ve aktarmamız gerektiği konusunda yeni fikirler edineceğiz.

Yeni işbirlikleri ve dostlukların temellerini atacağız…

Hazırız… Heyecanla sizlerle buluşmayı bekliyoruz…

Proje Ekibi Adına
Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU Proje Yürütücüsü

Proje başvuruları 30 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılabilir. Katılımcı başvuru sonuçları 15 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecektir. Katılımcıların projeye gelirken yanlarında dizüstü bilgisayar bulundurmaları yararlı olacaktır. Projeye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Proje Ekibi:
Prof. Dr. Ayşegül ŞEYİHOĞLU (Yürütücü)
Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK (Uzman)
Doç. Dr. Kader BİRİNCİ KONUR (Uzman)
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah SEZEN VEKLİ (Uzman)
Dr. Öğr. Üyesi Ayça KARTAL (Uzman)

Proje İletişim Bilgileri:
Web Sayfası:
E-posta: dafetegitimi@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/AfetDafet
Facebook: https://www.facebook.com/dafet.trabzon