TÜBİTAK 4004 Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

Zenginliğe Farklı Bir Bakış: Endemik Bitkilerimiz ve Tüllüşahın Hikayesi başlıklı proje TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun görülmüş bir doğa eğitimi projesidir. Projenin hedef kitlesi Aydın ili nitelikli okullar kapsamında yer alan 10. ve 11. sınıf öğrencileridir.

Proje 5 günlük programdan oluşmaktadır. Eğitim programı 2 ayrı grup şeklinde yapılacaktır. Eğitim programı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüs içindeki eğitim noktasında başlayacak, Kuşadası’nda devam edecektir. Katılımcılar tekrar Aydın Merkeze getirilerek ailelerine teslim edileceklerdir. Katılımcılar eğitim başlangıç noktasına kendi imkanlarıyla geleceklerdir. Proje kapsamındaki ulaşım, konaklama, yeme-içme ve diğer masraflar proje tarafından karşılanacaktır.

Proje süresince proje ekibi, proje rehberleri ve sağlık görevlileri katılımcılara sürekli eşlik edecektir. Katılımcıların güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları eğitimin başarıya ulaşmasındaki önemli kriterlerdendir.

Projeye başvuru Online olarak yapılacaktır. Eğitime seçilen adaylardan eğitim öncesi belirli belgeler doldurmaları ve belirli sağlık testleri yapmaları istenecektir. Bu bilgiler “Online Başvuru” sayfasında verilmiştir.

Konaklama
Konaklama Kuşadası Öğretmenevi’nde gerçekleştirilecektir. Kurum Kuşadası Merkez’de yer almaktadır.

Önemli Tarihler
Eğitim programı 16 – 20 Ağustos 2021 ve 23 – 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında olmak üzere 5 günlük 2 grup şeklinde yapılacaktır.

Başvuruların başlaması 14 Haziran 2021 Pazartesi
Başvuru son tarih 23 Temmuz 2021 Cuma
Katılımcıların ilan edilmesi 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Eğitimlerin gerçekleştirilmesi 16-20 Ağustos 2021 (1. Grup)
23-27 Ağustos 2021 (2. Grup)

www.tulusah.com