TÜBİTAK 4004: YEŞİL TARIM İÇİN YEŞİL GİRİŞİMCİLER YETİŞİYOR

TÜBİTAK 4004
YEŞİL TARIM İÇİN YEŞİL GİRİŞİMCİLER YETİŞİYOR

Proje, 3-18 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa ili sınırları içerisinde gittikçe topraktan ve doğadan uzaklaşan yeni neslin tekrar toprağa dokunmasını, sahiplenmesini ve korumasını sağlamak amacıyla doğa eğitimi ve bilim okulları projesi olarak hazırlanmıştır.

Bu projenin amacı; öğrencilere tarladan sofraya sürdürülebilir ve verimli tarım sistemleri hakkında bilgi, beceri ve anlayış kazandırarak öğrencilerin bu konudaki problemlere girişim fikirleri kapsamında çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamaktır. Böylece bu çalışmanın tüketen değil üreten ve geleceği belirleyen bir nesil yetişmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.

Proje kapsamında girişimcilik, yaratıcılık ve inovasyon konularında ilkokuldan lise sona kadar öğrenim gören öğrencilere yönelik eğitim ve atölye çalışmalarının yapıldığı Bursa İl MEM tarafından BEBKA iş birliğiyle yürütülen İnovasyon Merkezi ve onlarca laboratuvarı, 2500 dekarlık tarım arazisi, hayvancılık tesisi, gıda işleme tesisi, yaklaşık 1500 m2’lik seraları ve ekolojik tarım faaliyetlerinin yürütüldüğü eko-bahçesine sahip Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi seçilmiştir.

Planlanan etkinliklerde alanında uzman öğretmenler ve çalışma alanına yönelik akademik çalışmaları bulunan bilim insanları eğitmen olarak görev alacaktır. Projenin hedef kitlesi Bursa’nın merkez ilçelerinde 9., 10. ve 11. sınıfta öğrenim gören akademik başarısı yüksek, girişimciliğe ilgi duyan ve çevre bilinci yüksek olan lise öğrencileri arasından seçilecek 64 kişidir.

Projede öğrencilerde sürdürülebilir tarım uygulamaları, organik tarım üretimi, gıda zincirinin her aşamasında kayıp ve israfı önlemek için geliştirilen teknolojiler ve yenilikçi uygulamalar gibi konularda farkındalık oluşturacak, bilgi ve becerilerini artıracak aynı zamanda gelecek kariyerlerinde kendi işini kurmak isteyenlerin girişimcilik hakkında bilinçlenmelerini sağlayacak eğitim, atölye uygulamaları ve teknik gezileri içeren 5 günlük program uygulanacaktır. İki farklı grupla gerçekleştirilecek program 10 gün sürecektir. Eğitim programının sonunda iki gün sürecek sürdürülebilir tarım başlığı ve alt başlıklarını içeren konulardaki problemlere yönelik çözüm fikirleri geliştirecekleri fikir maratonu düzenlenecektir.

Proje sonunda öğrenciler kendilerini hangi konularda geliştirmeleri gerektiğini keşfedecekler ve üniversite eğitimine başladıklarında çok daha bilinçli olarak bölümlerini okuyacaklardır. Bu sayede ülkemizin ihtiyacı olan iyi yetişmiş ve yenilikçi girişimci insanların yetiştirilmesi için bir adım atılmış olacaktır.