TÜBİTAK 4004 Yeryüzü Sanatı İle Çevrede Bilim ve Sanat

TÜBİTAK 4004 Yeryüzü Sanatı İle Çevrede Bilim ve Sanat

Sayıları ve şiddetleri sürekli olarak artmakta olan çevre sorunları insanları daha sürdürülebilir yaşam biçimlerine yöneltmektedir. İnsanların yanı sıra çevreyi oluşturan tüm canlı ve cansız bileşenlerin sağlıklı ve dengeli bir biçimde geleceğe taşınması olarak da tanımlanabilecek olan sürdürülebilirlik ilkelerinin insan yaşantısına dahil edilmesi etkin bir “çevre eğitimi” ile mümkün olmaktadır.

Etkili bir çevre eğitiminden bahsedebilmek için “okul içi” ve “okul dışı” programların birbirini destekler ya da tamamlar nitelikte uygulanması gerekmektedir. Bu noktada, çocukların doğal meraklarından ve ilgilerinden hareketle çevre bilgilerini ve farkındalıklarını destekleyip geliştirmelerine yardımcı olması gereken öğretmenlerin çevre, okul dışı eğitim faaliyetleri ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda yeterli donanıma sahip olması çok önemlidir. Bu kapsamda projenin amacı, öğretmenlerin çevresel bilinç düzeylerini geliştirmek ve çevre eğitiminde yenilikçi okul dışı eğitim yaklaşımlarından birisi olan “yeryüzü sanatı” nın kullanımına yönelik farklı örnekleri öğretmenlere tanıtmaktır.

Hedef Kitle
Öğretmenler, Narlıdere Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi, Konak Şehit Ömer Halis Demir Bilim ve Sanat Merkezi, Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi ve Çiğli Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezinde görev yapan kadrolu ve görevlendirme öğretmenleri kapsamaktadır. Proje katılımcıları çevreye duyarlı, yenilikçi eğitim uygulamalarına açık, sınıfında edindiği deneyimleri paylaşıp, uygulamaya dönüştürebilecek, duyarlı, girişimci ve gönüllü olan öğretmenler arasından komisyonca seçilecek 50 öğretmeni içermektedir.

Dr. ESİN MERAL KANDEMİR
Yürütücü
BORNOVA ŞEHİT FATİH SATIR BİLİM VE SANAT MERKEZİ