TÜBİTAK 4004 Yeni Bir Gelecek Fikri: Alternatif Enerji

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında düzenlenecek olan 122B619 No’lu projemiz desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje 05-09 Eylül 2022 tarihinde İstanbul ili Üsküdar ilçesinde yer alan Ahmet Yüksel Özemre Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Projede, Dünya’da ve Türkiye’de artan enerji ihtiyacına çözüm üretmek için bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin, alternatif enerji kaynakları konusunda farkındalık oluşturmalarının sağlanması ve enerji kaynaklarına ilişkin önyargılarının ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Projenin hedef kitlesini İstanbul ilinde yer alan bilim ve sanat merkezlerinde eğitim gören 10. sınıf öğrencileri oluşturacaktır. Katılımcılar başvuru yapan öğrenciler arasından kriterlere en uygun 25 öğrenci seçilerek oluşturulacaktır.

Katılımcıların belirlenmesinde aşağıda yer alan kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

  • 2022-2023 eğitim öğretim yılında 10. sınıfa devam ediyor olmak.
  • Daha önce herhangi bir TÜBİTAK 4004 projesinde yer almamış olmak.
  • İstanbul’da yer alan farklı bilim ve sanat merkezlerinde öğrenim görüyor olmak.
  • Kız ve erkek öğrenci sayısında dengeli dağılımı sağlamak.

Proje kapsamında öğrencilerin; enerji türleri, enerji kaynakları, enerji dönüşümleri, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konuları çerçevesinde yenilikçi yöntemler ve grup çalışmaları ile desteklenmiş bir eğitim programı kapsamında etkinlikler gerçekleştirmeleri  planlanmaktadır. Proje kapsamında okul içi ve okul dışı etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projede katılımcıların yeme-içme ve etkinlik alanlarına ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

Proje Yürütücüsü

Banu Kara

Fen Bilimleri Öğretmeni

Başvuru ve Detay: https://yenibirgelecekfikr.wixsite.com/tubitak

İnstagram:yenibirgelecekfikri