TÜBİTAK 4004 Yazdıkça Yazıyorum II

TÜBİTAK 4004 eğitimi
TÜBİTAK 4004

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve okulumuz işbirliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK – 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından kabul edilen “Yazdıkça Yazıyorum II” projemiz kapsamında katılımcılara belirli bir program dahilinde alanında uzman eğitmenlerin uyguladıkları etkinliklerle yaratıcı yazma becerilerinin geliştirilmesi konusunda eğitimler verilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma 06-11 Eylül 2021 tarihleri arasında ilçemiz Sapanca’da gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların konaklama, iaşe ve etkinlik sarf malzemeleri proje kapsamında karşılanacaktır.

Projenin hedef kitlesini, Türkiye’nin çeşitli illerindeki resmi okullarda aktif olarak görev yapan sınıf öğretmenleri ve Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır.

Projenin İçeriği
Yazma eğitimine gerekli zamanın ayrılmaması, öğrencilerin kendilerini ifade edemeyen bireyler olarak yetişmesine sebep olmaktadır. Kendini doğru bir şekilde ifade edemeyen bir bireyin başarılı olması, yaptığı işte, meslekte fark yaratması ve gelecek nesillere kültür aktarması mümkün değildir. Oysa yazma süreci, öğrencilerin kendilerini ifade edebilme sürecidir. Bu sürecin etkili olarak işleyebilmesi özgür, özgüvenli ve toplumda lider olma rolüne aday bireyler yetiştirmek demektir. Anlatma becerilerinden bir diğeri olan konuşma becerisiyle de güçlü bağlantısı sebebiyle, yazma becerisinin geliştirilmesi yoluyla öğrencilerin kendilerini toplum içinde, sözlü olarak, doğru bir şekilde ifade etmesine de katkıda bulunulmuştur demektir.

Yazmaya, yazma becerisine ve eğitimine dair sözü edilen sorun, önem ve hedefler doğrultusunda bu proje kapsamında sınıf ve Türkçe öğretmenlerine yaratıcı yazma becerisine yönelik eğitim vermek ve ardından öğretmenlerin sınıflarında uygulayacakları yaratıcı yazma etkinlikleri ile öğrencilerinin yazmanın eğlenceli bir etkinlik olduğuna inanmaları, öğrencilerin yazı yazabildiklerini görmeleri, yazma süreci boyunca kendi gelişimlerini izleyebilmeleri ve yazma sürecinin sonunda bu sürecin bir çıktısı olarak yazarı oldukları bir kitaba sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Proje Takvimi
Proje 06-11 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Son Başvuru 06 Ağustos 2021

Bu kapsamda başvurular, http://yazdikcayaziyorum.com internet adresinden yapılacak olup 6 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir.

2 YORUMLAR