TÜBİTAK 4004 Yaratıcı Drama İle Müze Eğitimi

Yaratıcı Drama İle Müze Eğitimi projesi, sınıf öğretmenlerine, 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında ise öğretmen adaylarına müze eğitimi hakkında bilgi vermek, aktif bir öğretim yöntemi ve sanat formu olarak yaratıcı dramanın müze eğitiminde nasıl kullanılabileceğine ilişkin örnekler sunmak ve farklı yapıya sahip müzelerdeki uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu bağlamda müzelerin etkin birer öğrenme ortamı olarak kullanılmasında öğretmenlerin öğrencilerini daha aktif kılabilecekleri, sadece gözlemcilik dışında ortamı hissetmelerini ve çeşitli etkinlikler sayesinde düşünmelerini sağlayabilecekleri yaratıcı drama yöntemini aktif olarak işe koşabilmeleri hedeflenmektedir.

Proje kapsamında çalışma alanları olarak Muğla il sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel açıdan oldukça fazla zenginlik barındıran Muğla İl Müzesi, Bodrum Su Altı Müzesi, Stratonikeia Antik Kenti ile yine Muğla il sınırında Aydın ilinde yer alan Afrodisias Müzesi tercih edilmiştir. Eğitim sürecinde alanlarında uzman, akademik çalışmaları bulunan bilim insanları eğitmenlik yapacaktır.

Proje, sınıf öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına yönelik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Projenin hedef kitlesini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları ile Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel veya devlet okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Projede yer alacak katılımcılar, 30 öğretmen adayı ve 30 sınıf öğretmeni olmak üzere web sitesi yoluyla yapılan duyurulara yanıt verenler arasından kura yöntemi ile seçilecektir. Katılımcıların kazanımlarının farklı bölgelerde ve farklı eğitim kademelerinde yaygınlaştırılarak kullanılabilmeleri için öğretmen adaylarının cinsiyet ve branş açısından, sınıf öğretmenlerinin ise katıldıkları bölge açısından eşit dağılımları göz önünde bulundurulacaktır.

Proje sonunda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yaratıcı drama yöntemini müze gezilerinde etkili ve verimli biçimde kullanabilecek bilgi ve beceri ile donanmış olmaları beklenmektedir. Projede kullanılan plan ve dokumanlar web sitesine eklenerek tüm eğitim paydaşlarının kullanımına açılacaktır.

Projeye;

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmi ve Özel okullarda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ile idarecilik görevi yürüten SINIF ÖĞRETMENLERİ ;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesinde bölüm gözetmeksizin 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrenim gören TÜM ÖĞRETMEN ADAYLARI başvurabilirler.

BİLGİ@DRAMAMUZEDE.COM MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ