TÜBİTAK 4004 “Yapay Zeka Uygulamalarında Ortaokul Maceralarım”

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen 125 proje içerisinde Şehit Ünal Olgun Bilim ve Sanat Merkezi’nin yürütücü kurum olduğu “Yapay Zeka Uygulamalarında Ortaokul Maceralarım’’ adlı proje desteklenmeye değer görülmüştür.

TÜBİTAK 4004 – YAPAY ZEKA UYGULAMALARINDA ORTAOKUL MACERALARIM

EĞİTİM İÇERİĞİ

Prof. Dr. Suzan Duygu ERİŞTİ
Yapay Zeka ve Dijital Sanat Uygulamalarına Dayalı Remiks

Doç. Dr. Hüseyin ÇAKIR
Mblock Blok Kodlama ile Geometrik Şekilleri Tanıyorum

Doç. Dr. Serkan SAVAŞ
Python Programlama Dili İle Sınıflandırma ve Nesne Tanıma

Dr. Serdar DANIŞ
Görüntü Sentezleme ve Stil Transferi

Dr. Songül Esin EROL
Yapay Zeka ile Canva’da Görsel içerik Tasarlama

Canva Türkiye Elçisi Kubilay TUTAR
Canva Son Kullanıcı Yapay Zeka Araçları

Esra VARÇIN
Pictoblox ile Balon Patlatma Oyunu

Mustafa ARGUN
Midjourney İle Metin Görselleştirme

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında uygulanacak olan “Yapay Zeka Uygulamalarında Ortaokul Maceralarım” isimli projede amaç, ortaokul öğrencilerinin yapay zekâ teknolojisi ile ilgili eğitimler almalarını ve bu anlamda yapay zeka öğretimi esnasında kullanılabilecek programların uygulama becerilerini kazandırmaktır. Ayrıca, yapay zekâ temel alınarak dijital medya teknolojilerinin oluşturulması, bir araya getirilmesi, entegre edilmesi, uyarlanması ve yeniden yorumlayarak sentezleme gibi üst bilişsel ve yaratıcı becerilerin öne çıkarılması da amaçlanmaktadır.

Projede eğitimler; Etimesgut İlçesinde bulunan Şehit Ünal Olgun Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde eğitim gören 10 öğrenciye, Etimesgut Bilim ve Sanat Merkezi bünyesinde eğitim gören 10 öğrenciye ve yine Etimesgut İlçesinde örgün eğitim kurumlarında (ortaokullarda) eğitim gören 10 öğrenciye verilecektir. Toplam katılımcı sayımız 30 öğrencidir. Her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde bir eğitim tasarımı planlanmıştır.

Bu proje ile öğrencilerin yenilikçi yaklaşımlar bağlamında, yapay zekâ uygulamalarına dair atölye eğitim çalışmaları ile farkındalıklarını artırarak 21. yüzyıl becerilerini geliştirmiş olacaklardır. Eğitimde yapay zekâ uygulamalarının öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler ile kurumlar açısından pek çok fırsatı barındırdığı görülmektedir. Proje kapsamında öğrenciler üzerindeki etkileri pekiştirilerek bilimsel olguları fark etmeleri sağlanacaktır.

Eğitimde yenilikçi yöntemlerin ve tekniklerin kullanılması, öğrencilere daha etkili bir öğrenme deneyimi sunma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, eğitim öğretim faaliyetlerinde bu yenilikçi öğretim yöntemlerinin başarılı bir şekilde uygulanması ve entegre edilmesi önem arz etmektedir. Bu projede de etkinlikler, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde gerçekleştirilecek ve onların gelecekteki potansiyellerini geliştirmeleri açısından bir fırsat olacaktır.

Hedef kitle 7. ve 8. Sınıf öğrencileri.

TÜBİTAK 4004 “Yapay Zeka Uygulamalarında Ortaokul Maceralarım” 16-20 Eylül 2024

Seçkin GÖKSU
MEB BİLSEM
Proje Koordinatörü

@yapayzekamaceralarim4004

https://yapayzekauygulamalarindaortaokulmaceralarim4004.weebly.com