TÜBİTAK 4004 Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzik Projesi

TÜBİTAK 4004

Yapay Zeka Çağında Ses ve Müzik Projesi, müzikle ilgili genç bireylerin, ses teknolojileri kullanımına yönelik uygulamalarla ses ve müzik teknolojilerinde bilgi sahibi olmaları, icracı ve besteci olarak kendilerini dijital ortamda temsil etmeleri, kayıt ve düzenleme işlemlerinde uygulayıcı olarak aktif rol almalarını ve yapay zeka uygulamalarına yönelik çalışmalar içerisinde yer almalarını sağlayarak bu konuda farkındalık kazanmalarının sağlanmasını hedeflemektedir. Etkinlik döneminde yapılacak yapay zeka çalışmalarında, katılımcıların hazır bulunuşluğunu sağlayabilmek için, etkinlik döneminden önce uzaktan eğitim yoluyla 5 günlük Python eğitimi verilecektir. Etkinlik döneminde dijital ses ve müzik üretme ve dijital ortamda bilişim teknolojileri ve yapay zekânın kolaylaştırıcı rolünü keşfetmelerini sağlayacak atölyeler gerçekleştirilecektir.

11-22 Ekim 2021 tarihleri arasında beşer günlük iki dönem halinde gerçekleştirilecek olan projenin hedef kitlesi Kocaeli’de lise öğrenimine devam eden 10.sınıf öğrencileridir. Her etkinlik döneminde 20 öğrenci olacak şekilde toplam 40 öğrenci projede katılımcı olarak yer alacaktır. Proje sonunda katılımcıların,

21. yüzyıl becerileri ile donatılmış müzikte bilişim teknolojilerini kullanabilen ve dijital vatandaş bilincine sahip müzik yapıcılarının yetiştirilmesi,
Yapay zekâ yöntemlerinden de faydalanarak, kültür birikimlerini gelecek nesillere aktarma farkındalığı kazanmaları beklenmektedir.

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI
YAPAY ZEKA ÇAĞINDA SES VE MÜZİK

Cantekin ÇELİKHASI
Yürütücü

musicainetwork101@gmail.com

(0262) 226 12 42