TÜBİTAK 4004 Teleskoplar Elimizde İstikbâl Göklerde

İnsanların evreni anlamaları için astronomiyi bilmeleri gerekmektedir. Astronomi, araçlar ile gözlemler yapılmasını gerektirebilen ve bu yönüyle öğrencilerin de ilgisini çeken bir bilim alanıdır. Ülkemizde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, fen bilimleri ve yer bilimlerini kapsayan derslerdeki belli kazanımlar çerçevesinde astronomi kavramları öğretilmektedir. Ancak, araç gereçlerin ve öğretim materyallerinin sayıca ve çeşit olarak az olması ya da hiç olmaması, astronomi kavramlarının öğretimindeki en önemli engellerden biri olarak kabul edilebilir.

Projede, köy okullarındaki astronomiye ilgi duyan öğrencilerin, uzman eğitmen ve proje personeli önderliğinde etkinlikler, gözlemler ve teknoloji desteği ile astronomi biliminin felsefe, tarih, matematik ve fen bilimleri boyutunda gelişim süreçlerini fark etmelerini sağlamak, araştırma, sorgulama isteklerini teşvik etmek ve bilgiyi görselleştirmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Hedef Kitle :

Burdur ilindeki sosyo ekonomik düzeyi düşük olan ve 2020-2021 eğitim öğretim yılında 5,6,7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerden seçilen 30 öğrenci.

Özlem GÖNCÜ
Proje Yürütücüsü

teleskoplarelimizde.com