TÜBİTAK 4004 TARIMSAL GEN KAYNAKLARINI TEKNOLOJİ İLE MODELLİYORUZ

TÜBİTAK 4004

Nüfus artışı, iklim değişikliği, yoğun kentleşme, gıda güvenliği, toprak ve su kirliliğiyle doğal kaynaklar üzerinde artan baskı, bitki ve hayvan genetik kaynaklarının zarar görmesi gibi tehditler tarım sektörünün stratejik önemini daha da artırmakta, mevcut durumunun ve gelişme eğilimlerinin tüm dünyada gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. 21. yy’da özellikle teknoloji etkisiyle büyük bir değişim yaşanmakta olup tarım sektörünün de geleceği bilişim sistemleri ve biyoteknoloji alanındaki gelişmelerle şekillenmektedir. Hazırlanan bu doğa eğitim programında temel amaç, ülkemiz için büyük değer ve potansiyel güç olarak görülen özel yetenekli öğrencilerin hayvansal ve bitkisel gen kaynaklarımızı tanımaları, bilişim sistemleri ve biyoteknoloji alanlarındaki uygulamalarla tarım bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirmeleridir.

17-28 Ağustos tarihlerinde Ankara’da iki etkinlik döneminde gerçekleştirilecek doğa eğitimine 50 öğrenci katılacaktır. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi, Mamak Kültür Merkezi ve Haymana’da yer alan Ankara keçisi çiftliği projenin etkinlik mekânlarıdır. Projede akıllı tarım uygulamalarına yönelik böcek, toprak, Arduino ile İHA (drone) etkinlikleri hazırlanmıştır. Bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarımızı öğrencilerin tanımasına yönelik olarak da çiftlik gezisi, Tohum Gen Bankası etkinlikleri ve müze eğitimi dâhil edilmiştir. Ayrıca tarımsal gen kaynakları temasında bir sanat-tasarım etkinliği de planlanmıştır. Etkinliklerde alanlarında uzman ve deneyimli eğitmenler görev alacak ve öğrencilere uygulamalı eğitimler vereceklerdir.

Projemize Ankara ilindeki Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alan 9 ve 10. sınıf öğrencileri başvurabilir. Katılmak isteyen öğrenciler 17-21 veya 24-28 Ağustos 2020 tarihlerindeki etkinlik dönemlerinden birini seçeceklerdir.Bilgi ve başvuru için

Proje Yürütücüsü
Şenol ERTEN