TÜBİTAK 4004 “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Permakültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum”

Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi Yürütücülüğünde TÜBİTAK 4004 “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Permakültür Felsefesiyle Doğada Öğreniyorum” projesi gerçekleştirilecektir.

Ekosistemler, canlı ve cansız etmenlerin doğal dengesiyle bir bütündür. Bu proje; sağlıklı kültürler ve ekosistemler yaratma gücüne sahip bir insan ağı inşa etmek için, doğal kaynakların permakültür felsefesi temelli bir doğa eğitimiyle tanıtılması, korunması ve sürdürülebilir kalkınma programlarına uygun biçimde kullanımda tutulmasını hedef alan bir eğitim çalışmasıdır. İlkokul seviyesindeki çocuklar bulunduğu yaş dönemi gereği sorular sorar, zihinlerindeki problemlere cevap ararlar. Doğru bilgiye ulaşmalarının temel adımı da onları eğiten ve öğrenme ortamlarını hazırlayan öğretmenlerden geçmektedir. Bunlardan yola çıkılarak proje fikri ortaya çıkmıştır.

Proje kapsamında; Çekerek bungalov evleri, Çekerek Bilim Merkezi, GES tarlası, Katı Atık Bertaraf Tesisi uygulama alanları olarak belirlenmiştir. 21-27 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan bu etkinlikte, doğa eğitimine ve doğanın diline hakim eğitmenler görev alacaktır. Eğitmenler, hem doğa eğitimi hem de çalışma alanının doğal süreçler-insan etkileşimi ile ilgili bilgi ve deneyimlerini, geleceğin mimarları olan öğretmenlere popüler bir dille seminer, gözlem, eğitsel oyun, saha çalışmaları ve yaratıcı drama etkinlikleri, grup çalışmaları, atölye çalışmaları ve bilimsel araç gereç kullanımı teknikleri ile aktaracaklardır. İnsan ile doğa ilişkisi, doğanın nasıl işlediğine dair anlayışa dayanan bir tasarım yaklaşımı olan permakültür felsefesi çerçevesinde gözden geçirilmeye çalışılacak ve bu sonuçlardan bizlerin nasıl faydalanması gerektiği tartışılacaktır. Bu yaklaşımla toplumun, bilimsel verileri kullanarak doğa ile daha uyumlu ve daha dengeli ilişkiler kurması gerektiği gerçeği, alışılmış öğrenen-öğreten yaklaşımından uzak bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Proje web sitesi:
https://permakulturfelsefesiyledogadaogreniyorum.wordpress.com