TÜBİTAK 4004 Özel Yetenekliler için Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu

Bilim Okulu
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 kapsamında desteklenen projemiz Kocaeli ilinde üstün zekalı öğrencilere yönelik psikoloji tabanlı olarak yapılacak sosyal ve beşeri alandaki ilk proje olma özelliği taşıyacak olan “Özel Yetenekliler için Sosyal Duygusal Öğrenme Bilim Okulu” projesi ile öğrencilere öz-kontrol, öz-düzenleme, duyguları tanıma ve ifade etme, iletişim, bilinçli farkındalık, empati, çatışma çözme, işbirliği, problem çözme, karar verme ve strateji belirleme becerilerinin gelişmesinde yardımcı olacaktır. Öğretim tekniklerinden eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanılacaktır. Bu kapsamda lifekinetik yöntem, resim, beden perküsyonu, meditasyon, özel eğitim, drama, sinema terapi, bilişim teknolojileri, sosyobilimsel yaklaşım, bowling, akıl oyunları yöntem ve teknikleri kullanılacaktır. Öz-değerlendirme sürecinde, üstün sosyal-duygusal özelliklere sahip olan Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği ve yaşamından faydalanılacaktır. Bu sebeple oluşturulmuş programın ölçme değerlendirme tekniklerini içeren, multidisipliner, öğrenci merkezli, sadece bilgi, kavrama düzeyinde değil aynı zamanda sentez, değerlendirme düzeyinde, uygulamaya dayalı özgün bir program olduğu düşünülmektedir.

Özel yeteneklilerin ön ergenlikte sosyal duygusal öğrenme becerilerini kazanmaları ergenlik dönemindeki çatışma çözmesini kolaylaştıracaktır. Bugünün özel yetenekli çocuklarının, sanayi şehri olan Kocaeli’de yarının sanayicileri olacakları dikkate alındığında; özel yetenekli bireylerin meslek hayatında karşıdaki bireylere yönelik davranışlarının, toplum yararı adına etik karar verebilmelerinin ve grup dayanışması içinde çalışabilmelerinin verimi arttıracağı ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Hedef kitle 5.sınıf düzeyindedir. Tübitak takviminde herhangi bir degişikliğe gidilmedi takdirde 14-25 Eylül 2020 tarihlerinde her dönemde 20 öğrenci olmak üzere 2 dönemde 5 günlük program gerçekleştirilecektir. Katılımcılar Kocaeli’deki 3 BİLSEM’den alınan başvurular aracılığıyla belirlenecektir. Katılımcıların seçiminde, katılımcıların farklı ilçelerden olması ve cinsiyet dağılımına dikkat edilecektir. Seçilecek öğrencilerin BİLSEM’in haricinde farklı örgün eğitim kurumlarına da devam etmeleri yaygınlaştırmayı arttıracaktır.

14 – 19 Eylül 2020 1. Dönem
21 – 25 Eylül 2020 2. Dönem

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Uzman Psikolojik Danışman Merve KOÇER

Proje web sitesi: https://4004bilimokulu.blogspot.com

“Özel Yetenekliler İçin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Bilim Okulu” TÜBİTAK 4004 Projesi Başvuru Formu