TÜBİTAK 4004 Özel Yetenekli Öğrencilerin Doğada Yaratıcı Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Problem Çöz! Hayatı Yaşa!
TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları
Özel Yetenekli Öğrencilerin Doğada Yaratıcı Problem Çözme Becerilerinin Geliştirilmesi

Bu projenin ana amacı; özel yetenekli öğrencilerin bilim ve sanat bağlamında doğada yaratıcı problem çözme becerilerini geliştirmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda katılımcıların ulaşması beklenen ana hedefler şunlardır:

1. Yaratıcı problem çözme becerilerini doğada geliştirir.
2. Yaratıcı problem çözme sürecini deneyimler.
3. Doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler arasında ilişki kurar.
4. Ekosistemi ilişkisel bir bütünlük içinde keşfeder.
5. Ekosistemdeki öğeleri inceleme teknikleri hakkında fikir sahibi olur.
6. Bilim ve sanat bağlamında doğa ile ilişkili sanat eserleri, eğitici kutu oyunları, materyaller tasarlar.
7. Doğada hayatta kalma ile problem çözme becerisi arasında ilişki kurar.
8. Yaşam becerileri ile ilgili farkındalık kazanır.

Projemizin hedef kitlesini 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 5 ve 6.sınıfı tamamlamış 60 özel yetenekli öğrenci oluşturmaktadır. İstanbul Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören özel yetenekli öğrenciler (54 öğrenci) ve İstanbul’da BİLSEM öğrencisi olmayan ancak özel yetenekli birey tanısı almış ve 5 ve 6. sınıfı tamamlamış öğrenciler projemize katılım sağlayabilecektir.

İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen projemizde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maltepe Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştır. Projemizde özel yetenekli öğrencilere yönelik olarak hazırlanan etkinlikler İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı’nda, Belgrad Ormanları’nda, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi’nde ve Emirgan Korusu’nda gerçekleştirilecektir.

Proje Tarihi: 10-16 Kasım 2021
Etkinlik Yeri: İstanbul Marmaracık Gençlik Kampı

PROJE KOORDİNATÖRÜ
Sami Sezer ARBAĞ
www.problemcozhayatiyasa.com