TÜBİTAK 4004 Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

TÜBİTAK 4004 Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Projenin hedef kitlesi Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM ‘lerde görev yapan görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin her birinden 12 kişi olmak üzere toplam 36 öğretmen olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda katılımcıların daha önce bu tarz bir eğitim almamış olmaları, herhangi bir BİLSEM ‘de çalıştıklarını belgelendirmeleri, mümkün olduğunca Türkiye’nin farklı bölgelerinde çalışıyor olmaları, eğitim sonrası çalışmalara katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir. Her bir branştan 12 kişinin seçilmesinde yapılacak olan grup çalışmalarının verimliliği esas alınmıştır. Ayrıca proje tarihinde asil olarak seçilen katılımcıların herhangi bir durumda katılım sağlayamaması durumunda her bir branş için 6 şar yedek katılımcı belirlenecektir.

Amaç

Özel yetenekli bireylerin kendi ilgi alanlarını, yeteneklerini, üretkenliklerini geliştirmelerine yönelik fırsatları artırmak, ülkelerine ve dünyaya yararlı birer vatandaş olmalarını sağlamak ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkenin kalkınma hedefleri arasında, yer almaktadır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023 Eğitim Vizyonunu belgesinde özel yeteneklilere ayrı bir bölüm açılmış, özel yeteneklilere yönelik kurumsal yapı ve süreçlerin iyileştirilmesi, özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçlarının daha ileri̇ seviyeye taşınması, özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyallerinin geliştirilmesi yönünde hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflere ulaşmada şüphesiz öğretmenlerin rolü çok büyüktür. Özel yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin, iyi bir öğretmenin sahip olduğu niteliklerin yanında özel yetenek olgusunu benimsemiş olmaları, eğitim verdikleri dalda uzman olmaları, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve eğitimlerinde kullanılan modeller, strateji ve yöntemler konusunda derin bilgiye sahip olmaları beklenmektedir. Bunun yanında kendi dallarında profesyonel gelişimlerini devam ettiren, yaşam boyu öğrenen kişiler olmaları da önem arz etmektedir. Bu alanda görev yapan öğretmenlerin bilimsel çalışmaların ışığında sürekli gelişim sağlama yollarından haberdar olmalarının sağlanması, özel yeteneklilerin eğitimiyle ilgili hem kendi alanlarında hem de farklı disiplinlerin bir arada çalışmaları yönünde ortamların oluşturulması bu projenin temel amacıdır.

YER VE ZAMAN

Proje kapsamında aşağıda belirtilen tarihler arasında 5 gece konaklamalı 6 günlük bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir. Projedeki eğitimler alanlarında uzman 22 akademisyen tarafından yürütülecektir.

Eğitimin, Antalya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Öngörülen proje zamanı 21 Haziran-26 Haziran 2020 tarihleri arasıdır.

Gerekli görülmesi halinde, proje ekibinin kararıyla, eğitim yeri ve zamanında değişikliğe gidilebilir.

PROJE EKİBİ

Uzmanlar

Doç. Dr. Ersen YAZICI (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Taner ARABACIOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÖZEN ÜNAL (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Eğitmenler

Prof. Dr. İsmail BÖĞREKÇİ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Işıkhan UĞUREL (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Osman BİRGİN (Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Erhan ERTEKİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Adile Aşkım KURT (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ahmet KURNAZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ayşe TEKİN DEDE (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Berna GÜNHAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Mehmet Ali GENÇ (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Ahmet BİLDİREN (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÖZÇELİK (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır YILDIZ (Hacettepe üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Feyzullah Şahin (Düzce Üniversitesi Eğitim fakültesi Özel Yeteneklerin Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Fırat SARSAR (Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇETİN (Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Korhan Günel (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Anabilim Dalı)
Dr. Öğr. Üyesi Sema TAN (Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Şule GÜÇYETER (Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı)
Dr. Türkan ERCAN ÖZAYDIN, Ege Üniversitesi Eğitim fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı)
Uzman Yasemin KAHYAOĞLU ERDOĞMUŞ (Dokuz eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı)
Rehberler ve Sağlık Personeli

Dr. Emrah HİĞDE (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Aylin YILMAZ HİĞDE (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi)
Abdullah KALAY (Ege Üniversitesi)
Ali BAHADIR (MEB, Müdür Yardımcısı)
Aysun TÜRKEŞ YAZICI (MEB, Öğretmen)
Murat GÜÇLÜ (MEB, Öğretmen)
Dilek TÜRKEŞ ÖZFİDAN (Hemşire)

PROJE BAŞVURU

Kimler Başvurabilir?

Türkiye genelinde faaliyet gösteren BİLSEM ‘lerde görev yapan matematik, fen bilgisi ve bilişim teknolojileri öğretmenleri aşağıdaki şartları sağlamaları durumunda proje başvurusunda bulunabilirler. Buna göre başvuru yapacak olanların;

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK – Bilim ve Toplum projesinde katılımcı olarak bulunmamış olmaları,
Herhangi bir BİLSEM ‘de çalıştıklarını belgelendirmeleri,
Eğitim sonrası çalışmalara katılacaklarını taahhüt etmeleri gerekmektedir.

Sonuçlar

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye karar verilmesi durumunda Aydın Nazilli BİLSEM tarafından yürütülecek olan “Özel Yetenekli Çocukların Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşımlar – BiFeMa” isimli projemizin katılımcıları, proje web sayfasında belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Asil olarak seçilen katılımcıların herhangi birinin projeye katılamaması durumunda yedek listeden sırayla katılımcılar projeye davet edilecektir.

İLETİŞİM
Tel: (256) 315 1771

E-posta: bifema2020@gmail.com

Facebook: Özel Yetenekliler BiFeMa

Nazilli Bilim Sanat Merkezi