TÜBİTAK 4004 “Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Ekolojik Bir Hikaye: Hatay’ın Doğası”

TÜBİTAK 4004
Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Ekolojik Bir Hikaye: Hatay’ın Doğası

Projemizin temel amacı henüz göreve başlamış yeni mezun atanmış veya atama bekleyen öğretmenlere yönelik okul dışı öğrenme ortamlarında yürütülen temel eğitsel uygulamalarla ilgili bilgi ve becerileri gelişimi sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak üzere kullanılan yöntem, teknik, mekan, materyal ve eğitsel atmosfer açık alanlarda olacağı için iklim değişikliği, biyo çeşitlilik ve çevre koruma teması içerecek şekilde olacaktır.

Projedeki hedef kitle olan öğretmenlerin okul ışı öğrenme ortamlarında yürütülen çevre eğitimi etkinliklerinde aktif bir şekilde yer alıp yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeler elde etmelerinin sağlanacağı düşünülmektedir.

Katılımcılar birer öğretmen oldukları için onları etkinliklerle buluşturma sırasında öğretme hedef ve kazanımları, fen programı ile yapılan etkinliğin –varsa- ilişkisi, bu etkinliği kendileriyle beraber okullarına/öğrencilerine götürürken kullanmaları gereken, dil, örnek ve ders planları da açıklanacaktır. Bilinçli etkileşim sağlanacaktır.

Toplumumuzda çevre konularına (müslaj, orman yangınlar, sel felaketi ve kuraklık) yönelik hızla gelişen bilinç, aynı zamanda bir ihtiyacı da doğurmuştur. Bu da okullardaki çevre, hayvan koruma içerikli çok yönlü kazanımların gerekliliği, ebeveyn beklentileri ve öğrencilerin öğrenme talepleridir. Bu talepleri karşılayacak aktör ise öğretmendir. Özellikle en fazla çevre, iklim, mevsim, afet v. Kazanım konularının rastlandığı Fen Bilgisi branş öğretmenleri çevre temalı geniş bir kültürle donatılmalıdır. Projemiz de tam bu amaçlarla örtüşecek şekilde yapılandırılmıştır.

ÇEVRE, İKLİM, ASTRONOMİ, BİLİM, STEAM’i oluşturan alanların birleşik konseptiyle yorumlanmış fen deneyleri, materyal (eğitim objesi) geliştirme ve genç öğretmenlere proje sürecinde sınıf yönetim becerileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Öğretmen eğitimleri örtük ve bilinçli şekilde yürütülen yetişkin eğitimleridir. Bu nedenle yapılan her etkinlik, kazanım boyutu ne olursa olsun paragraf başında adları verilen konu ve becerilerin (sınıf yönetimi gibi alana dair beceriler) geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje uygulama döneminde mesleğe henüz başlamış ve başlamaya aday öğretmenlerin okul dışı öğretim yönetmelerine yönelik farkındalık, algı ve yaratıcı deneyler ile öğrenme/sınıf atmosferini renklendirme becerisi, motivasyonu sağlamak amaçlanmıştır.

Ayrıca bu öğretmenlerin fen ve çevre okuryazarı bireyler yetiştirmek için dersleriyle ilişkilendirerek kullanabileceği fen ve çevre eğitimi ile ilgili etkinlikler gerçekleştirebileceği okul dışı öğrenme dışı öğrenme ortamları ve uygulamalarına ilişkin deneyim ve farkındalık kazanmaları sağlanacaktır.

Projeden elde edilen birikimler ile katılımcı öğretmenlerin çevre eğitimi konusunda bilinçli bir toplum inşaa etmede aktif rol oynayacakları amaçlanmıştır. Göreve yeni başlayan öğretmenler daha fazla tecrübe kazanmak ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşmak adına çeşitli sosyal medya araçlarıyla birçok farklı platforma üyedirler. Ağ şeklinde yayılmış bu topluluk göz önünde bulundurulduğunda yeni göreve başlayan bir öğretmenin çok büyük ailenin üyesi olduğunu ifade edebiliriz. Bu anlamda projeye katılan bir öğretmen bilimsel bilginin toplum ile buluşturulması, fark edilmesinde ve yaygınlaştırılmasında dikkat çekici bir rol oynayacağı düşünülmektedir.

HEDEF KİTLE
Öğretmenlik mesleğine büyük bir heyecanla başlamış/başlamaya hazır yeni mezun ve tecrübesi daha sınırlı olan Fen bilimleri öğretmenleri hedef kitle olarak seçilmiştir. Özellikle yeni göreve başlayan veya ataması henüz yapılmamış (yedek listede bekleyen) tecrübesi oldukça sınırlı olan fen bilimleri öğretmenlerinden oluşan karma bir grup ile proje yürütülecektir.

​ Yürütücü
Dr. Melike YAVUZ TOPALOĞLU

4004 TÜBİTAK
OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDA EKOLOJİK BİR HİKAYE

Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen − 4 =