TÜBİTAK 4004 Müzeler Varlığım, Kültürüm Mirasım

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004 Müzeler Varlığım, Kültürüm Mirasım

TÜBİTAK 4004 MÜZELER VARLIĞIM, KÜLTÜRÜM MİRASIM

​Projenin amacı, öğrenme yaşantılarını zenginleştiren ve güçlendiren okul dışı eğitim ortamlarının başında gelen müzelerin, eğitim öğretim ortamına dönüşmesine katkı sağlamak ve belirli bir program çerçevesinde, farklı müzelerde uygulanacak etkinliklerle öğrencilerin kültürel miras konusunda bilgilerini ve farkındalıklarını arttırmaktır.
Proje kapsamında, Hatay’da bulunan Arkeoloji Müzesi, Şehir Müzesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Müzesi, Cam Müzesi, Gastronomi Müzesi, Tarım Müzesi ve Zeytin Müzesi çalışma alanları olarak seçilmiştir. Bu müzeler, barındırdıkları tarihi ve kültürel açıdan zengin eserler ve yaşatacakları öğrenme ortamlarıyla öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlayacak, mekân ile uyumlu etkinliklerle öğrencilerde eğlenceli ve kalıcı öğrenmeye olanak tanıyacaktır.

7-11 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan eğitimde, konusunda uzman eğitmenler bilgi, birikim ve deneyimlerini geleceğin kültür mirasçıları olan öğrencilere gözlem, araştırma inceleme, oyun ve yaratıcı drama etkinlikleri, sanat, tasarım, teknoloji destekli materyaller, bireysel ve grupla çalışma, atölye çalışmaları vb. tekniklerle aktaracaklardır.

ETKINLIK ALANLARI
Hatay Arkeoloji Müzesi
Hatay Şehir Müzesi
Antakya Tıbbi ve Aromatik Bitki Müzesi
Antakya Cam Müzesi
Hatay Gastronomi Müzesi
Hatay Tematik Tarım Müzesi
Tokaçlı Zeytin Müzesi

Projenin hedef kitlesini, gelir düzeyi ortalamanın altında bulunan 6.bölge okullarında eğitim gören akademik başarısı yüksek 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilecek 24 öğrenci oluşturacaktır. Seçilen öğrencilerin müzelerde verilen eğitimle yaşadıkları yerin kültürünü tanıyarak bu mirasa sahip çıkmaları gerektiğinin bilincine varmaları sağlanacaktır.

​Proje Yürütücüsü
Müge YURD, Bilim Uzmanı, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi