TÜBİTAK 4004 Mavinin ve Yeşilin İzinde

TÜBİTAK 4004

Projemize katılımcı olmak isteyen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 7. sınıf öğrencisi olacak olan Bilsem’e kayıtlı ya da RAM tanılı öğrencilerimizi web sitemiz üzerinden başvuru yapmaya bekliyoruz.

Tübitak tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, çok değerli Prof. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN yürütücülüğündeki “Kaşifler Mavinin ve Yeşilin İzinde 2” projemiz desteğe değer görüldü. Kâşiflerimizle eylülde buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

Projemizde özel yetenekli öğrencilerin su ve orman ekosisteminin yapısını, su ve orman kaynaklarının çevre ve insan açısından önemini kavrayarak su ve ormana yönelik çevresel sorunları öğrenmeleri ve bu sorunlara çözüm bulmaları, su ve ormanın sanata, edebiyata, kültürümüze yansımalarını fark etmeleri, su ve ormandan esinlenerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen projemizin ilki Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi tarafından hazırlanarak, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Bahçelievler Belediyesi, Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi ,Su Vakfı ve Bağcılar Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirilmiştir.

Projemizin ikincisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Proje, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİKLER
Oyunla Tanışalım Mı?

Hazırlanan oyunlar yardımı ile katılımcıların birbirlerini tanımaları sağlanacak.

Su İçer Misin?

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Çeşitli kaynaklardan toplanan suların kalitesini deneysel olarak belirleyecekler. Yapılan bu deneylerden yola çıkılarak, su kaynaklarının insan yaşamı için önemini kavrayacaklar.

Kirlenmez Gölü Neden Kirlendi?

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin; Su kirliliği hakkında bilgi sahibi olmaları ve su kirliliğine yönelik farkındalık kazanarak su kirliliğinin önlenmesine yönelik kazanımlar edinmeleri sağlanacaktır.

Su Hayattır

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Suyun ,su kaynaklarının insan yaşamı için öneminin farkına varırken, çevre sorunlarından su kirliliğine yönelik farkındalık geliştirecek ve atık sudan kullanma suyu dönüşümünü sağlamak amacıyla su arıtma cihazı prototipi tasarlayacaklar.

Orman Ne Güzel Ne Güzel

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin orman kaynaklarının insan yaşamı ve doğa için önemini kavramaları sağlanacaktır. Ormanların yok olmasına yönelik duyarlılık ve bilinç geliştirmek adına ormanların yok olmasına engel olmak için fidan dikilecektir.

Mitolojideki Ağaçtan Doğadaki Ağaca

Yaratıcı düşünme yöntemi kullanılan bu etkinlikte öğrencilere; Türk mitolojisinde adı geçen ağaçlar, bu ağaçların yetiştiği doğal çevreler , şehirlerin süsü olarak ağaçların önemi kavratılacaktır.

Börtü Böcek Ailesi

Bu etkinlik kapsamında öğrencilere; Eğitimin verildiği bölgenin ekolojik çeşitlilik açısından çok geniş bir yelpazeye sahip olması dolayısı ile farkındalık kazandırılırken, bu bölgedeki böcek türlerini gözlemleyerek, nesli tükenmekte olan böcek türlerini daha yakından tanımaları sağlanacaktır.

Su Kaynaklarının Korunumu

Bu etkinlikte öğrenciler; Dünyadaki su kaynaklarının farkına vararak, su kaynaklarının korunmasının önemini kavramaları sağlanacaktır.

İklim Bilimciler

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; Doğal yaşamın önemli parçası sulak alanların önemini , ormanların yeryüzündeki dağılışında etkili olan faktörleri ,insanın doğal denge üzerindeki etkisini , çevreyi korumak için birey ve toplumun yapabileceklerini kavrayacaklar.

Suyun Bitkilerdeki Yasam Yolculuğu

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin; su ve diğer maddelerin bitkilerde taşınma sürecinden yola çıkarak suyun yasam için öneminin farkına varılmaları sağlanacaktır

Alevlerin Arasında Yaşam

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; yaratıcı drama (Rol oynama ve bilinç koridoru teknikleri) yoluyla orman yangınlarının etkilerini kavrayarak, ormanda yaşayan canlıların yangından nasıl etkilendiğini deneyimleyecekler. Bu sayede orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulacak.

Suyun Ayak İzi mi Olur?

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler; çevre sorunlarına (su kirliligi ve ormanların yok olması) yönelik farkındalıklarını geliştirilerek, suyun önemini ve su tasarrufunun önemini kavramaları sağlanacaktır.

Doğayı Tanıyorum-Atatürk Arboretumu

Bu etkinlik kapsamında öğrenciler doğada eğitmen eşliğinde keşiflerde bulunarak Atatürk Arberetumundaki bitki çeşitliliğini kavrayacaktır.

Orman Alt Tabakası Florası ve Herbaryum

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerle birlikte Atatürk Arboretumunda ve Belgrad Ormanında orman alt tabakası ve orman katı florası gözlemlenecek ardından öğrencilerin bitkilerin sınıflandırılmasının nasıl yapıldığını kavramları için topladıkları bitkileri sınıflandırmaları ve bunun bilimsel olarak nasıl yapıldığını gözlemlemeleri için Herbaryum ziyareti gerçekleştirilecektir.

Omurgalı Hayvanların Biyoçeşitliliği

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerde; farklı canlı gruplarının biyoçeşitliliğinin kavranması ve orman ekosisteminde yaşayan omurgalıların biyoçeşitliliğinin korunması için yapılması gerekenler hakkında farkındalık oluşturulacaktır.

Bu Ekosistem Beni Sair Etti

Öğrencilerin su ve orman ekosistemlerinin yapısını, su ve ormandaki canlı ve cansız bileşenlerin etkileşimini kavramlarını sağlamak. Öğrencilerin su ve ormandan esinlenerek sanatsal çalışmalar gerçekleştirmelerini sağlamak. Öğrencilerin birlikte çalışma, işbirliği becerilerinin gelişmesi
hedeflenmektedir

Benim Ağacım Şarkı Söyler

Bu etkinlikle birlikte öğrencilerin, müzikal icra becerisini ve yaratıcılıklarını geliştirmeleri, orman ve müzik arasında bağ kurmaları sağlanacaktır.

Orman Şirketi

Yaratıcı yazma çalışması yöntemi kullanılan bu etkinlikte öğrencilerin; kendilerini bir varlığın (faydalı/ zararlı) yerine koyarak empati becerilerini geliştirmeleri ,varlıkların güçlü ve zayıf yönlerini fark ederek ikna edici bir metin yazmaları, duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etmeleri, ekolojik dengenin korunması ile ilgili bilinç oluşturmaları hedeflenmektedir.

Hava kirliliğine Karsı: Ağaçlar

Bu etkinlik kapsamında öğrencilerin, kaliteli hava bilincine sahip olmaları, küresel ısınma farkındalığı kazandırılması, karbondioksit salınımını ölçmeleri, bir alandaki ağaç miktarı ve üretilen oksijenin ilişki grafiğinin oluşturulup grafiğin okunması, ağaçların ne kadar oksijen üretip ne kadar karbondioksit tükettiğinin hesaplanması sağlanacaktır.

Landscape Art

Etkinlikte öğrencilerin doğada buldukları malzemeler kullanılarak sanat eserleri yapılacaktır. Bu doğrultuda öğrenciler çevrede bulunan birçok nesnenin sanat eserine dönüştürülebileceğini, doğanın zenginliğini kavrayacaktır.

Doğa yürüyüşü-Bentleri Tanıyorum

Bu etkinlik kapsamında Belgrad Ormanında doğa yürüyüşü yapılacaktır.

Kendi Değirmenimizi Yapalım

Bu etkinlik kapsamında enerji dönüşümüne yönelik farkındalık kazandırmak adına öğrenciler çeşitli malzemeler kullanarak kendi değirmenlerini yapacaklar.

Bitkiler Neden Yeşildir?

Öğrenciler, bitkilerin canlılar için ne derece önemli olduğundan yola çıkarak, bitkilerin neden yeşil göründüğünü aydınlatmak amacıyla klorofil molekülünün yeri ve ayrışmasını deney yöntemiyle gözlemleyecektir.

HEDEF KİTLE
2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde 7. sınıfa başlayacak üstün yetenekli öğrencilerdir.

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ
TÜBİTAK’ın uygun gördüğü üzere projemiz

6 Eylül- 11 Eylül( 6 gün ) 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN
Proje Yürütücüsü
İSTANBUL Ü.-CERRAHPAŞA HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

www.mavininveyesilinizinde.com

#tübitak #tubitak #tübitak4004 #doğa #su #mavi #yeşil #doğaprojesi #orman #ağaç #bilim #kültür #sanat #teknoloji #nature #natureproject #water #sanat #teknoloji #nature #natureproject #water #forest #trees #tree #hiking #green #wildlife

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 5 =