TÜBİTAK 4004 “Matematikte Disiplinlerarası Girişimlerle Tanış (MATHS-DIGIT)”

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004 Matematikte Disiplinlerarası Girişimlerle Tanış

TÜBİTAK 4004 Bilim Ve Toplum Destekleme Programları Matematik Yılı Özel Çağrısı Bilim ve Toplum Uygulamaları Destekleme Programı çağrısına hazırlanan “Matematikte Disiplinlerarası Girişimlerle Tanış(MATHS-DIGIT)” projesi 19-24 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere planlanmış ve TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Projeye Kocaeli bölgesi öncelikli olacak şekilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı (özel okullar dahil) ortaokul ve liselerde görev yapan 30 matematik öğretmeni katılacaktır.

Katılımcı başvuru ve seçim kriterleri
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı (özel okullar dahil )ortaokul ve liselerde görev yapan matematik öğretmeni olmak proje başvuru kriteridir. Yeni projeler ve uygulamalar için girişimler yapmaya istekli, proje tamamlandıktan sonra kendi okulunda uygulama ve projenin yaygın etkisine katkı sağlamak konusunda taahhüt veren öğretmenlerimize öncelik verilecektir.

Başvuru ve katılımcı duyuruları için son tarih: 14 Nisan 2023 Cuma Saat : 17.00
Başvurular sonucunda 30 asil katılımcı ve 10 yedek katılımcı başvuru koşulları dikkate alınarak belirlenecek ve katılımcı listesi 19 Nisan 2023 tarihinde proje web sayfamız,e sosyal medya hesaplarımız üzerinden ilan edilecek ve katılımcılara bireysel olarak ulaşılacaktır..

Projeye ulaşım masrafları katılımcılara aittir.

Proje Yürütücüsü
Sinem Şengül


Uzmanlar

Doç.Dr.Yusuf Koç

Ayşe Fizan Sasa

Sosyal medya ve internet adreslerimizi takipte kalınız.

MATEMATİKTE DİSİPLİNLERARASI GİRİŞİMLERLE TANIŞ PROJESİ  (MATHS-DIGIT)  BAŞVURU FORMU (Matematik Öğretmenlerine Yöneliktir.)

Projeye ilişkin sosyal medya ve internet adresleri
golcuk.meb.gov.tr/ Çalışmalarımız/TUBİTAK 4004 MATHS_DIGIT
facebook.com/Maths_Digit
instagram.com/Maths_Digit