TÜBİTAK 4004 Makrodan Mikroya Göktepe-2

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004

YENİDEN “MAKRODAN MİKROYA GÖKTEPE”

Prof Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezinin yürütücülüğünde Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün ortaklığında teklifi yapılan “Makrodan Mikroya Göktepe-2” projesinin yeniden TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görülmesi kurumumuzda ve proje paydaşlar arasında sevinçle karşılanmıştır.

Proje; 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi içinde Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI Bilim ve Sanat Merkezi, Kastamonu Bilim ve Sanat Merkezi. Balıkesir Şehit Prof. Dr İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi. Sinop Bilim ve Sanat Merkezi. Bursa BTSO Kamil TOLON Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim gören ve örgün eğitimde 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi içinde 9, 10 ve 11. sınıflarına devam etmiş 30 lise öğrencisinin katılımıyla yapılacaktır.

Makrodan Mikroya Göktepe
Makrodan Mikroya Göktepe

Projede; öğrencilerin ekosistemin temel elemanları olan canlı ve cansız öğelerini anlamaları, çevre bilinci kazanmaları, doğanın işleyişinde etkili çevresel faktörleri fark etmeleri ve doğayı korumaya karşı oluşacak tutumunun artması sağlanacaktır. Diğer taraftan doğayla ilgili sorunların çözümünde bilimsel sürecin nasıl kullanacağının farkında olan ve bu süreci kullanabilen, bilim okur-yazarlığının farkında olan ve doğada gözlemler yaparak bu gözlemlerden sonuç çıkarabilen bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacaktır Doğada gözlem yaparak yaşayarak öğrenen bireylerde bilimsel merakın arttırılmasını sağlayarak bilimsel araştırma ve bilimsel araştırıcılığın önemi fark ettirilerek öğrencilerin bilimsel süreç ve yaratıcılıklarını geliştirmeye katkıda bulunulacaktır.

Projenin istenen kazanından oluşturabilmesi için rutin uygulanan eğitim-öğretim yöntemlerinden farklı olarak, çalışmalarının çoğunu doğada gerçekleştirmiş alanında uzman bir kadroyla, uygulamalı atölye çalışmaları ile kazanımların kalıcı hale gelmesi sağlanacak ve yaparak yaşayarak öğrenmeye zemin hazırlanacaktır
Projenin yaygın etkisinin arttırılması için kamp süreci içindeki çalışmalar Zonguldak, Balıkesir, Sinop, Kastamonu ve Bursa illeri merkez ilçelerinde 2 okulda, görevli öğretmenler eşliğinde öğrenciler tarafından sunulacaktır Kamp sonrasında elde edilen ürünler ve dokümanlar Balıkesir, Sinop, Kastamonu ve Bursa illerinde okullarında, Zonguldak’ta halka açık bir alanda, 1 gün süreyle sergilenerek projenin daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projenin video çekimleri belgesel formatında birleştirilerek katılımcı kurullara ve TÜBİTAK’a gönderilecektir. Ayrıca proje kitapçığı hazırlanıp, sergiler sırasında dağıtılarak projenin tanıtımı yapılacaktır.

Projenin teklifi sırasında destek mektuplarıyla projeye katkı sağlayan Karabük Sağlık Müdürlüğüne, Yenice Kaymakamlığına, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğüne, proje ortağımız Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne. Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümüne ve çok değerli öğretim görevlilerine, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğüne, Yenice Belediye Başkanlığına, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne, Türkiye Taş kömürleri Genel Müdürlüğü Kozlu Müesese Müdürlüğüne ve katılımcı Bilim ve Sanat Merkezi Müdürlüklerine ayrı ayrı teşekkürü bir borç biliriz.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI
Bilim ve Sanat Merkezi Biyoloji Öğretmeni Kam uran ÇATAKLI