TÜBİTAK 4004 Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu

TÜBİTAK 4004

Küçük Bilim İnsanları Yetişiyor Okulu’nun amacı, bilimi (fen-tıp ve sosyal bilimleri, sanatı da dâhil ederek) bütüncül bakmaya yönelerek aralarındaki ilişkileri ele almaktır. Erken yaşta, her bir dalın bilimi olabileceğini göstermek, bilimsel düşünce becerilerini desteklemek ve bu yönde beliren yeteneklerin yönlendirmesini yapmak programın temel izleğini oluşturacaktır. Kısaca, bu program hem bilime bir giriş niteliğinde olacak, hem de bilim insanı yetiştirilmesinde ilk rehberliği yapacaktır.

Ortaokul öğrencilerine bilim deneyimini okul dışı etkinliklerimizle yaşatan KUBİY Okulu, fen bilimlerinden matematike; sosyal bilimlerden sanata dil-yazı eğitiminden mesleklere kadar bilim hakkında öğretici seminerlere uzanan zengin bir içerik sunar.

KUBİY’in eğitmenleri, kendi alanlarında akademik kariyerleri olan araştırmacılardır ve kimileri ilişkili başka toplum projelerinde çalışan gönüllülerdir.

Seminerlere aktif katılım arzulanmaktadır, ancak ödev, sınav gibi zorunluluklar yoktur. Seminerler, tamamlayıcı programlarla (etkinlik, deney uygulama, film gösterileri gibi) desteklenerek canlı bir katılım ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

FEN BILIMLERI SEMINERLERI
MATEMATIK SEMINERI
YAZI SEMINERI
MÜZIK SEMINERI
RESIM SEMINERI
SOSYAL BILIMLER SEMINERI

Herhangi bir ücret talep edilmez.

Hedef kitle:
Ortaokul 7-8. Sınıflardan seçilecek 20 öğrenci. Öğrenciler bilgiye ulaşmada dezavantajlı olan bölgelerden seçilecektir.

Proje Yürütücüsü
PROF. DR. SÜLEYMAN İNAN
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Anabilim Dalı Başkanı
Pamukkale Üniversitesi

Proje web sayfası : http://kubiy.org