TÜBİTAK 4004 Küçük Bilim İnsanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor II Projesi

TÜBİTAK 4004-Küçük Bilim İnsanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor II Projesi

15-18 Eylül tarihlerinde bizimle olmak isteyen ortaokul öğrencilerini bekliyoruz ?

Proje katılımcılarını Elazığ ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturacaktır.

Proje katılımcısı olabilmek için son tarih 30 Ağustos.

Profildeki linkten proje içeriğine ulaşabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

@insanlarıkucukbilim

Yaşadığımız çevre hakkında farkındalığın artırıldığı çevre eğitimi, toplumu oluşturan bireylerin alması gereken bir eğitimdir. Yaşam boyu öğrenmenin bir bileşeni olan doğa ve çevre eğitimine erken başlanırsa çevrenin uzun dönemdeki durumu hakkında endişelerin azalması sağlanabilir. Ortaokul dönemindeki öğrenciler 11-14 yaş aralığında olup çevre farkındalığının oluşturulması doğal dünyaya ilişkin endişe, ilgi, farkındalık, eğilim, değer verme ve bilgi kazanma için ideal bir yaş aralığındadır. Öğrencilerin doğayla doğrudan etkileşime girmelerine fırsat verilerek ekosistemlerin işleyişi ve insan davranışlarının etkileri hakkında bilgilenmeleri, sorumlu davranışlar geliştirmeleri sağlanabilir. Bu ihtiyaç doğrultusunda önerilen proje, Hazar gölü ve çevresinde gerçekleştirilmesi planlanan üç gece dört günlük doğa eğitimi programıdır. Projede öğrencilerin yakın çevrelerinden başlayarak farkındalıklarını artırmak, doğayı doğrudan algılayabilmeleri için canlı ve cansız varlıklarla yakından ilişki kurabilmeleri sağlamak, bilime karşı merak uyandırmak, bilimsel düşünme becerisi kazandırmak, doğada yapılacak gözlemlerle doğayı sevdirmek hedeflenmiştir.

Proje, 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilerek başarıyla tamamlanan “Küçük Bilim insanları Elazığ Hazar Gölü Ekosistemini Keşfediyor” isimli projenin ikincisi olarak planlanmıştır. Projede, Elazığ ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin tektonik bir göl olan Hazar gölü ekosistemini tanımaları ve küçük birer bilim insanı gibi gözlem ve araştırma yaparak yaşadıkları çevreye karşı farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Gonca KEÇECİ