TÜBİTAK 4004 KOCAELİ’DE ENERJİ HASADI PROJESİ

TÜBİTAK 4004 eğitimleri
TÜBİTAK 4004

Gölcük Bilim ve Sanat Merkezi olarak hazırladığımız TÜBİTAK 4004 Doğa ve Bilim Okulları Destek Programı tarafından desteklenen “Kocaeli’ de Enerji Hasadı” isimli projemize öğrenci başvuruları alınmaya başlanmıştır. Kocaeli’ deki 7. sınıf öğrencilerimizi bekleriz.

*Etkinliklere katılım ücretsizdir.

*Etkinliklerin başlangıç ve bitiş noktası Gölcük Bilim ve Sanat Merkezidir. Veliler çocuklarını sabah Gölcük Bilim ve Sanat Merkezine bırakıp akşam yine aynı yerden alacaklardır.

*Projeye Eylül 2021’den itibaren 7. Sınıfa devam edecek öğrenciler başvuru yapabilirler. Katılımcılar başvuranlar arasından kura ile belirlenecektir.

Günümüzde nüfus artışı, sanayileşme, tüketim ve üretim davranışlarının çeşitlenmesi ile artan enerji ihtiyacı, yenilenemeyen enerji kaynaklarındaki azalma ve bu kaynakların çevreye verdiği zarar tüm ülkelerin gündemindedir. Bu noktada önerilen çözümler ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim, daha az atık üretme, atıkları dönüştürüp yeniden kullanılabilir hale getirme ve atıklardan enerji elde edilmesi şeklindedir. Bu çözümlerin sürdürülebilirliği, yerel halkın bu konudaki bilgi ve farkındalığının artırılması ile mümkündür. Bu kapsamda projenin amacı; ortaokul öğrencilerinin, Kocaeli’de yenilenebilir enerji kaynaklarından ve atıklardan enerji elde edilmesi ile geri dönüşümün önemini ve süreçlerini; laboratuvar, saha, atölye, sportif ve sanatsal çalışmalar, drama ve dijital uygulamalar yoluyla kavramalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle
Projemizin hedef kitlesini, 2020-2021 Eğitim Yılında 6. Sınıfı tamamlayan, Eylül 2021 de 7. Sınıfa başlayacak öğrenciler oluşturmaktadır.
Katılımcı başvurularımız 13 Ağustosa kadar devam ediyor.

Proje Yürütücüsü
Zeynep AKÇA

Ayrıntılı bilgi için https://enerjihasadi.wordpress.com/ adresini ziyaret edebilirisiniz.

Başvuru Formu