TÜBİTAK 4004 Kırsaldan Kozmosa Bilim

TÜBİTAK 4004
TÜBİTAK 4004
İyi yetişmiş her çocuk değer yaratmaya adaydır. Bu nedenle yatırımların en etkilisi çocuklar için yapılan yatırımdır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kırsal kesimde yaşayan çocuklar çeşitli imkânsızlıklar nedeniyle doğayla iç içe yaşamalarına rağmen bilimsel faaliyetlerden uzaktırlar. Balıkesir ve çevresindeki Bilim ve Sanat Merkezleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere göre, Bilim Merkezlerine kayıtlı olan ve bu bağlamda bilimsel çalışmalara dâhil olan köy çocuğu sayısı yok denecek kadar azdır.
Projenin amacı, kırsal bölgelerde eğitim gören, zenginleştirilmiş bilimsel etkinliklere katılamamış, bilime ve araştırmaya istekli ortaokul öğrencilerine, sistematik bazı doğa ve bilim faaliyetlerini ulaştırmaktır. Buna bağlı olarak, öğrencilerin bilimsel olguları fark etmelerini sağlamak; merak duygularını, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemek hedeflenmektedir. Projede, doğanın bir laboratuvar gibi kullanılarak, disiplinlerarası etkileşimle hedef kitlede bilimsel farkındalığın artması da amaçlanmaktadır.
Bu amaçlara ulaşmak için, Zenginleştirilmiş Strateji Ölçeği yardımıyla belirlenmiş, Balıkesir ili Körfez Bölgesindeki köy okullarında öğrenim gören 30 ortaokul öğrencisiyle 23-30 Ağustos tarihleri arasında, 4 günü doğada 3 günü atölyelerde olmak üzere 7 günlük bir Doğa ve Bilim Okulu faaliyeti gerçekleştirilecektir. Projede, öğrencilerin etkileşimli uygulamalarla eğlenerek öğrenebilecekleri, farklı disiplinlerle bütünleşmiş etkinliklerin, doğa incelemelerinin, astronominin, sanatın, sporun ve bilişim teknolojilerinin yer aldığı sistematik bir bilim okulu tasarlanmıştır.
Yapılacak olan etkinlik temelli bilim faaliyetleriyle, öğrenciye hem kendi doğasını hem de içerisinde yaşadığı doğanın bilgisini tanıma fırsatı sunulacaktır. Kendi doğasını tanıyan çocuklar merak duygusuyla birlikte araştırma yapma, hipotez kurma, yorum yapma gibi üstbiliş becerilere yönelip, kırsaldaki yaşantılarını temel alarak kozmosun (evrenin) doğasını anlamaya başlayacaklardır.
Projede öğrencilerin süreçle ilgili düşüncelerini tespit etmek amacıyla “Yansıtma Yaprakları” ve “Süreç Değerlendirme Defterleri” kullanılacaktır. Ayrıca, proje öncesinde ve sonrasında, öğrencilerin bilime ve bilimsel çalışmalara yönelik tutumlarındaki değişim “Bilimsel Bilgiye Yönelik Tutum Ölçeği”yle, bilim ve bilim insanı algılarındaki değişimse “Bir Bilim İnsanı Çiz” ve ”Bilim-Sözde Bilim Konulu Kavram Karikatürleri” testleriyle ölçülecektir. Söz konusu uygulamalardan elde edilen veriler bilimsel araştırma basamaklarına uygun olarak raporlanacak ve sonuçlar ulusal ve uluslararası platformlarda sunularak yaygınlaştırılacaktır.

Dr. Satı CEYLAN
Proje Yürütücüsü

TÜBİTAK 4004 Kırsaldan Kozmosa Bilim
Proje Detayları:
https://bubi4004kirsaldankozmosabilim.weebly.com